Recht op hulp

Nuttige adressen

 • Tegemoetkomingen 
 • Recht, regelgeving en overheid
 • Toegankelijkheid 
 • Vrije tijd en vakantie
 • Voor kinderen en jongeren
 • Hulpmiddelen
 • Verenigingen voor NMA’s
 • Andere organisaties
 • Medisch
 • NMA’s specifiek
 • Andere nuttige tips

NMRC’s

Een NMRC of neuromusculair referentiecentrum bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Zo kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening de weg vinden naar een beter gespecialiseerde zorgverstrekking in alle facetten (medisch, therapeutisch, ondersteunend en begeleidend) en doorheen het volledige verloop van de aandoening (diagnose inbegrepen).

Adressen NMRC’s 
Brochure NMRC’s  

1037 Recht op hulp