Spieren voor spieren

Wilt u ons financieel steunen, door het organiseren van een actie of evenement?
Spierziekten Vlaanderen (voorheen Nema vzw) realiseert heel wat voor mensen met een spierziekte en hun naasten. Niet alleen organiseren we lotgenotencontacten, ontspanningsactiviteiten, themadagen,… We werken hard achter de schermen. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op beleidsniveau, volgen we het klinisch onderzoek op de voet,…

Lees meer