De vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Betrokkenen kunnen zich registreren via ‘Aanvraag informatie’, of ‘Lid worden’ op de website van Spierziekten Vlaanderen.

Bij het betalen van het lidgeld wordt er gevraagd naar de persoonsgegevens. We gebruiken de ingebrachte persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van de inschrijving of aanvraag van informatie. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Assist (www.assistonline.eu.) door onze verwerkersverantwoordelijke van Spierziekten Vlaanderen.