Edwin & Frank Schut Stichting

Vakantie in volledig aangepaste chalets in Frankrijk

De Edwin & frank schut stichting heeft op 4* en 5* campings in Frankrijk - in de Dordogne en de Vendee - 6-persoons volledig aangepaste vakantie chalets te huur voor mensen met een beperking, in het bijzonder voor mensen met een spierziekte. De chalets zijn voorzien van alle hulpmiddelen zoals hoog laag bed, d/t stoel, en tillift.

Voor meer informatie, zoals prijzen, bezettingsgraad en foto's, kunt u onze website: www.schutstichting.com bezoeken of informatie inwinnen per mail: info@schutstichting.com.


Doelstellingen Edwin & Frank Schut Stichting

Het doel van de stichting is het bevorderen van reizen door mensen met een beperking in het algemeen en door mensen met een spierziekte in het bijzonder. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;

  • Het samenwerken met instanties welke reizen door mensen met een beperking stimuleren en bevorderen;
  • het geven van adviezen en informatie inzake ondermeer aangepast vervoer en accommodatie;
  • het financieel en/of op andere wijze ondersteunen van minder draagkrachtige gehandicapten met een spierziekte bij het verwezenlijken van hun vakantieplannen;
  • het adviseren van derden inzake het aanbrengen van voorzieningen om het reizen door gehandicapten te vergemakkelijken;
  • alle andere wettige middelen die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

De stichting beoogt geen winst te maken:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Subsidies en donaties;
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.