Epidemiologisch- en cohortstudie vindt geen verband tussen COVID-19 en het Guillain-Barré-syndroom (GBS)

De incidentie van GBS is gedaald tijdens de pandemie

Bron: www.academic.oup.com – 14-12-2020 – Vertaling: Spierziekten Vlaanderen vzw

Meldingen van het Guillain-Barré-syndroom (GBS) zijn naar voren gekomen tijdens de pandemie van de Coronavirusziekte 2019 (COVID-19). Deze epidemiologische en cohortstudie probeerde een oorzakelijk verband tussen COVID-19-infectie en het Guillain-Barré-syndroom (GBS) te onderzoeken.

De epidemiologie van GBS-gevallen gemeld aan de UK National Immunoglobulin Database van 2016 tot 2019 werd bestudeerd en vergeleken met de gevallen die werden gemeld tijdens de COVID-19-pandemie. Deze gegevens werden gestratificeerd volgens ziekenhuis en regio, met het aantal gemelde gevallen per maand. Britse bevolkingsgegevens voor COVID-19 werden verzameld door Britse volksgezondheidsinstanties. Parallel, maar afzonderlijk, rapporteerden leden van de British Peripheral Nerve Society prospectief gevallen van GBS tijdens de pandemie in hun ziekenhuizen bij een centraal register.

In deze groep individuen (cohort) werden de klinische kenmerken, onderzoeksresultaten en resultaten van COVID-19 (definitief of waarschijnlijk) en niet-COVID-19-geassocieerde GBS-gevallen met elkaar vergeleken. De incidentie van GBS die tussen 2016 en 2019 in Britse ziekenhuizen werden behandeld, betrof 1,65 - 1,88 per 100.000 personen per jaar. De incidentie van GBS daalde tussen maart en mei 2020 in vergelijking met dezelfde maanden in 2016–19. De incidentie van GBS en COVID-19 tijdens de pandemie varieerde ook tussen regio's en correleerde niet met elkaar (r = 0,06, 95% betrouwbaarheidsinterval: -0,56 tot 0,63, P = 0,86). In de onafhankelijke cohortstudie werden 47 GBS-gevallen gerapporteerd (COVID-19-status: 13 definitief, 12 waarschijnlijk, 22 niet-COVID-19). Er waren geen significante verschillen in het patroon van zwakte, tijd tot dieptepunt, neurofysiologie, CSF-bevindingen of uitkomst tussen deze groepen. Intubatie kwam vaker voor in het COVID-19-cohort (7/13, 54% versus 5/22, 23% in COVID-19-negatief), toegeschreven aan COVID-19 pulmonale betrokkenheid. Hoewel het niet mogelijk is om de mogelijkheid van een verband volledig uit te sluiten, vindt deze studie geen epidemiologische of fenotypische aanwijzingen dat SARS-CoV-2 de oorzaak is van GBS. De incidentie van GBS is gedaald tijdens de pandemie, wat de invloed kan zijn van lockdown-maatregelen die de overdracht van GBS-inducerende pathogenen zoals Campylobacter jejuni en respiratoire virussen verminderen.