FDA verlengt beoordeling van Avalglucosidase Alfa, next-gen ERT, tot augustus

Bron: pompediseasenews.com 04-05-2021

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de beoordeling van de aanvraag van Sanofi Genzyme voor goedkeuring van avalglucosidase alfa , de volgende generatie enzymvervangingstherapie (ERT) voor de ziekte van Pompe, met drie maanden verlengd .

De datum voor een beslissing van de instantie met betrekking tot goedkeuring, die eerder was vastgesteld op 18 mei, is nu 18 augustus.

"Sanofi blijft zeer toegewijd aan het nakomen van onze belofte om de zorgstandaard voor mensen met de ziekte van Pompe te verhogen en zal nauw blijven samenwerken met de FDA", vertelde een woordvoerder van het bedrijf in een e-mail aan Pompe Disease News .

Sanofi heeft een aanvraag voor een biologische vergunning voor deze behandeling ingediend, die in november 2020 door de FDA is geaccepteerd en onder prioriteitsbeoordeling is geplaatst .

Avalglucosidase alfa is een ERT voor onderzoek die bedoeld is om glycogeen - een suikermolecuul waarvan de abnormale opbouw een kenmerk is van de ziekte van Pompe - op effectieve wijze uit doelweefsels te verwijderen. De mogelijke therapie wordt ook beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau, waar in de tweede helft van 2021 een beslissing wordt verwacht.

Lumizyme (alglucosidase alfa), ook ontwikkeld door Sanofi Genzyme, is momenteel de enige goedgekeurde ERT voor Pompe-patiënten in de VS en Europa.

Lumizyme wordt in Europa op de markt gebracht als Myozyme en levert een door de mens gemaakte versie van het zure alfa-glucosidase (GAA)-enzym dat ontbreekt bij mensen met Pompe. Het enzym is de sleutel om te voorkomen dat glycogeen zich ophoopt tot toxische niveaus in spiercellen.

Avalglucosidase alfa is ontwikkeld om de opname van GAA door het lichaam te verbeteren en de klaring van glycogeen te stimuleren.

Aanvragen ingediend in de VS en Europa werden ondersteund door positieve gegevens van twee klinische onderzoeken: de fase 3 COMET ( NCT02782741 ) en de fase 2 miniCOMET ( NCT03019406 ) onderzoeken.

De lopende COMET-studie vergelijkt avalglucosidase alfa met Lumizyme bij 100 niet eerder behandelde patiënten met laat optredende ziekte van Pompe van 3 jaar en ouder.

Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan avalglucosidase alfa of Lumizyme, beide om de twee weken rechtstreeks in de bloedbaan toegediend in een dosis van 20 mg/kg gedurende bijna een jaar (49 weken).

Na deze initiële behandelingsperiode werden patiënten uitgenodigd om deel te nemen aan het open-label deel van de studie, waar ze allemaal gedurende meer dan 4,5 jaar (240 weken) met avalglucosidase alfa worden behandeld. Deze proef zal naar verwachting in september 2024 worden afgerond.

Top-line COMET-gegevens lieten tot en met week 49 significante verbeteringen zien in de functie en mobiliteit van de ademhalingsspieren bij patiënten die werden behandeld met avalglucosidase alfa, en de ondersteuning van de therapie was in ieder geval niet inferieur aan Lumizyme.

Verbeteringen in spierkracht van de onderste ledematen en kwaliteit van leven waren ook vergelijkbaar tussen de therapieën, evenals hun veilige profiel. Voorlopige gegevens bij 20 patiënten die in het open-label deel van het onderzoek overschakelden van Lumizyme op avalglucosidase alfa, lieten ook een betere longfunctie en mobiliteit zien in week 97.

De driejarige Mini-COMET-studie evalueert de veiligheid en voorlopige werkzaamheid van avalglucosidase alfa bij 22 kinderen en adolescenten met de infantiele ziekte van Pompe. Ze waren allemaal eerder behandeld met Lumizyme, maar reageerden niet adequaat.

Kinderen werden willekeurig toegewezen aan een van de twee doses (20 of 40 mg/kg) avalglucosidase alfa, die om de twee weken werden gegeven, of aan hun huidige stabiele dosis Lumizyme.

Uit gegevens van zes maanden bleek dat beide doses avalglucosidase alfa goed werden verdragen, zonder ernstige bijwerkingen. Kinderen die werden behandeld met avalglucosidase alfa hadden ook lagere of stabiele spiegels van de biomarkers voor de ziekte, creatinekinase en hexose (of glucose) tetrasacharide.

Deze proef zal naar verwachting in december 2024 worden afgerond.