Fibrodysplasia Ossificans Progressiva

Wat is Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)

Diagnosegroep

Anne Moons

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)

Anne Moons


Van Ravesteijn Erf 199
3315 DL Dordrecht – Nederland
Tel: +31 (0)78 – 621 28 16
E-mail: info@fopstichting.nl
www.fopstichting.nl

Onder leiding van mw. Dr. EMW (Marelise) Eekhoff gaat in het FOP Expertisecentrum van het VUmc te Amsterdam er een klinisch geneesmiddelenonderzoek (clinical trial) van start voor mensen met FOP. Samen met medisch specialisten en onderzoekers van het VUmc, dr. Marelise Eekhoff en prof. dr. Coen Netelenbos. 

FOP Stichting Nederland

FOP Stichting Nederland is een patiëntenorganisatie van en voor mensen met de zeer zeldzame aandoening Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, kort gezegd F-O-P. FOP Stichting Nederland is op 20 september 2004 opgericht door Irene Snijder met als belangrijkste doelstelling: een steunpunt zijn voor mensen met FOP en hun directe betrokkenen. Belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact zijn belangrijke speerpunten in het beleid van deze 100 % vrijwilligersorganisatie. Daarnaast ondersteunt de stichting activiteiten ten dienste van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het buitenland.

Symposium FOP Stichting Nederland organiseert ook jaarlijks in het najaar een Symposium en lotgenotencontact in Nederland.