Filmpje om ‘een brug te bouwen tussen lotgenoten’

Project waarvoor wij steun zoeken: Filmpje om ‘een brug te bouwen tussen lotgenoten’

Spierziekten Vlaanderen huldigt het solidariteitsprincipe: Bij onze vrijwilligersorganisatie Spierziekten Vlaanderen zijn personen met om het even welke spierziekte, maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen welkom.

Er bestaat echter niet één type spierziekte, maar heel veel verschillende. Onze leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses. Omdat deze aandoeningen allemaal erg zeldzaam en dus onbekend zijn, is het heel moeilijk om op zoek te gaan naar informatie of lotgenoten met dezelfde aandoening.

Deze aandoeningen zijn zo ingrijpend dat men dikwijls totaal ontredderd is na een diagnose. In sommige gevallen moeten ouders verwerken dat hun kind in een rolstoel zal terechtkomen, steeds meer verlamd zal geraken en vroegtijdig zal sterven. Evengoed kan je echter als volwassene getroffen worden door een spierziekte. Voordien vaak kerngezonde mensen worden plots afhankelijk, kunnen niet meer gaan werken, en zitten met tal van vragen.

Onze vereniging betekent voor al deze mensen een grote steun.
Het kan immers enorm deugd doen om met lotgenoten te praten. Naast het contact tussen lotgenoten en het uitwisselen van tips en ervaringen, zorgt onze organisatie ook voor vormingsdagen en aangepaste ontspanningsactiviteiten, lobbyen we bij de overheid, volgen we de medische ontwikkelingen op de voet… Op die manier helpen wij iedereen die geconfronteerd wordt met een spierziekte.

Omdat ‘beelden’ meer zeggen dan een ‘geschreven artikel’ willen we een informerend filmpje maken (youtube) met o.a. een interview van een ervaringsdeskundige, korte impressies van onze activiteiten, vrijwilliger…

Help jij ons fondsen te werven om dit filmpje te realiseren? Dan horen wij dat graag :-).


Doelstelling
Antwoord op vraag: wat is en doet Spierziekten Vlaanderen vzw?
Kijker informeren, ‘een brug bouwen tussen lotgenoten’

Doelgroep
Wie gaat dit filmpje bekijken en hoe gaan ze dat doen?
✓ Personen met om het even welke spierziekte maar ook ouders, familieleden, vrienden, professionelen of andere betrokkenen.
✓ Bij het opzoeken van informatie rond hun aandoening komen ze op onze website terecht.
✓ Veel mensen durven de confrontatie nog niet aan om lotgenoten ‘in real life’ te ontmoeten, via dit filmpje kunnen we een brug bouwen tussen lotgenoten zonder druk te zetten.

Wat willen we onze doelgroep vertellen en hoe?
Meerdere boodschappen met gebruik van meerdere filmbeelden, helder en eenvoudig. Met o.a.:
✓ Opname toneelstuk Spierziekten Vlaanderen vzw met: waarmee heb ik te maken in de maatschappij?
✓ Opname bijeenkomst: vb. van diagnose-overschrijdende ontspanningsactiviteit
✓ Lotgenotenbijeenkomst: getuigenis van een lid uit één van onze diagnosegroepen
✓ Korte getuigenis met: waarom werd ik lid van Spierziekten Vlaanderen vzw?
✓ Visueel beeld van informatief materiaal – website en Facebook: verstrekken van informatie, opvolgen medische ontwikkelingen…

Ontwikkelen van het concept en het script schrijven
Door werkgroep vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en grafisch vormgever (medewerker) met als taak:
✓ Beknopt weergeven van inhoud film
✓ Script schrijven: per shot de opbouw beschrijven (gesproken woord én beeld)

Videoproductie
De productiewijze en realisatietijd van de promotiefilm zijn afhankelijk van de afspraken met de betrokkenen (getuigen, opnames tijdens een gepland evenement…)
Concept en script zijn goedgekeurd door raad van bestuur Spierziekten Vlaanderen vzw en betrokkenen:
✓ Afspraken met getuigen en andere betrokkenen
✓ Productie film (filmen, opnemen voice over, montage en na bewerken)

Wat zijn de voornaamste kosten voor een promofilmpje?
Vergaderkosten werkgroep
✓ Vervoerskosten naar ervaringsdeskundigen
✓ Huur toegankelijk zaaltje
✓ Catering (koffie, thee of frisdrank)

Werkuren grafisch vormgever
✓ Het voorbereiden van de draaidag(en)
✓ Vervoerskosten volgens het aantal locaties waar we gaan filmen
✓ De tijd die het filmen in beslag neemt
✓ Het creëren van specifieke visuele effecten
✓ Het eventueel opnemen van een voice over
✓ De tijd die het monteren en na bewerken in beslag neemt

Geschatte kostprijs: 750 euro

Heeft u vragen na het lezen van onze steunaanvraag aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groeten vanwege het hele Spierziekten Vlaanderen-team.

Klik hier om het projectvoorstel als PDF te downloaden.