FRDA: immuunsysteem-medicijn versterkt muizen

Bij muizen die gebruikt worden voor onderzoek naar Ataxie van Friedreich verbeterde een behandeling met interferon-gamma de spierfunctie en coördinatie, de zintuigelijke neuronen bleven beter bewaard en en het vermogen om zich te verplaatsen nam toe.

Hoofdpunten van het artikel:

  • Behandeling met een gemodificeerde versie van het interferon-gamma-eiwit vergrootte de mogelijkheid tot zich verplaatsen en verbeterde het evenwicht, de kracht en coördinatie in muizen met een aandoening die lijkt op Ataxie van Friedreich.
  • Interferon-gamma is een eiwit, normaal in de lichaamscellen geproduceerd, dat verschillende rollen speelt tijdens een immuunreactie. Eén daarvan is de herverdeling van ijzer.
  • Op de markt gebracht onder de merknaam Actimmune, is het interferon-gamma goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration voor de behandeling van twee aandoeningen: chronische granulomateuze aandoening en ernstige, kwaadaardige osteoporose.

door Amy Madsen, 27 juni 2012, 14.30 u.

Behandeling met een gemodificeerde versie van het natuurlijk geproduceerd interferon-gamma-eiwit vergrootte de mogelijkheid om zich te verplaatsen en verbeterde het evenwicht en de coördinatie bij muizen met een aandoening die lijkt op de Ataxie van Friedreich (FRDA), meldde een onderzoekteam. Bovendien voorkwam de behandeling met interferon-gamma de degeneratie van zintuiglijke neuronen (zenuwcellen) bij de muizen.

Interferon-gamma wordt van nature geproduceerd in de lichaamscellen, waar het meerdere rollen speelt in de immuunreactie, met inbegrip van de regulering van de beschikbaarheid van ijzer.

Zijn gunstige effecten in FRDA leken het resultaat te zijn van een vergrote productie (opregulatie) van het frataxine-eiwit. (Een tekort aan frataxine is de moleculaire oorzaak van FRDA, waardoor het lichaam het beheer van ijzer niet optimaal regelt.)

Het onderzoeksteam, gevestigd in Italië en het Verenigd Koninkrijk, zegt dat de gegevens grond leveren om interferon-gamma te evalueren als een mogelijke behandeling voor FRDA.

Op de markt gebracht onder de merknaam Actimmune, is interferon-gamma goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van chronische granulomateuze aandoening en ernstige, kwaadaardige osteoporose. (Chronische granulomateuze aandoening wordt gekarakteriseerd door defecten in het immuunsysteem waardoor de cellen en ander biologisch materiaal gaan samenklonteren in zogenaamde “granuloma’s”.. In osteoporose worden botten broos en gevoelig voor fracturen.)

Interferon-gamma verhoogt niveau van frataxine

Nadat eerste gegevens aangaven dat interferon-gamma de productie van frataxine zou kunnen verhogen, testten de onderzoekers van de studie het eiwit met kankercellen van een verscheidenheid aan verschillende gekweekte menselijke cellijnen. Zij vonden dat de cellulaire niveaus van frataxine vergrootten in een dosis-afhankelijke manier (hogere niveaus bij hogere doseringen) in alle drie de celtypes na 24 uur blootstelling aan interferon-gamma.

Een soortgelijke dosis-afhankelijke opregulatie van frataxine kwam voor bij de cellen genomen van gezonde vrijwilligers en mensen met FRDA.

Vervolgens testten de onderzoekers interferon-gamma in een muismodel met FRDA.

Dertien muizen werden behandeld met subcutane (onderhuidse) injecties van interferon-gamma aan 40 microgram per kilogram lichaamsgewicht, drie keer per week, vanaf de leeftijd van 8 weken, gedurende in totaal 14 weken. Dertien extra muizen werden behandeld met een inactieve substantie, met behulp van hetzelfde schema.

De onderzoekers beoordeelden de muizen om de twee weken en ondervonden dat de mogelijkheid om zich te verplaatsen vergrootte bij de muizen die met interferon-gamma werden behandeld. Ze bewogen zich verder en gemiddeld sneller dan de muizen die de inactieve substantie kregen. De muizen die met interferon-gamma werden behandeld deden het ook aanzienlijk beter in een test die de coördinatie, de kracht en het evenwicht mat.

Uit de gegevens blijkt dat interferon-gamma verhoging van het frataxine-niveau bewerkstelligt bij cellen die door FRDA zijn aangetast. Dit door de verhoging van het frataxine-messenger-RNA, of mRNA (de definitieve code of “recept” die een cel gebruikt bij het proces van de eiwit-productie), hoewel de onderzoekers opmerken dat bijkomende mechanismen voor de verhoging van frataxine ook aan het werk kunnen zijn.

Verdere ontwikkeling mogelijk

Er is meer onderzoek nodig voordat interferon-gamma ontwikkeld kan worden als een mogelijke behandeling voor FRDA. Het wettelijke goedkeuringsproces kan worden ingekort, omdat het eiwit al door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van andere aandoeningen.

Volledige studieresultaten werden gepubliceerd in het nummer van 1 juli 2012 van Human Molecular Genetics. Om gratis het volledige verslag te lezen, zoek op “Interferon Gamma Upregulates Frataxin and Corrects the Functional Deficits in a Friedreich Ataxia Model”.

Bron: MDA Publications, USA – Quest, Volume 19, Number 2, 1 april 2012 – 30 juni 2012, Research Updates
Link artikel – vertaling: redactie Spierziekten Vlaanderen – Verschenen in het tijdschrift NM BLZ 44-45