Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen gebruikt worden om de betrokkene op de hoogte te kunnen houden via nieuwsbrieven met medische ontwikkelingen, activiteiten van Spierziekten Vlaanderen, vernieuwing lidmaatschap, fondsenwerving, informatiedoorstroming.

De betrokkene die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te sturen naar secretariaat@spierziektenvlaanderen.be of te schrijven naar Spierziekten Vlaanderen, secretariaat, Soraya Godrie, Rijsvennenstraat 73 - 2990 Wuustwezel (België).

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie via secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.