Gedragstherapie kan vermoeidheid bij myotone dystrofie mogelijk verminderen

02-08-2018 – Bron: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

GROOT INTERNATIONAAL ONDERZOEK

Myotone dystrofie (MD) is een spierziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden en organen worden aangetast. Hierdoor kunnen onder meer maagdarmstoornissen, hartklachten en concentratieproblemen ontstaan. Ook vermoeidheid komt vaak voor. Bij verschillende aandoeningen is aangetoond dat cognitieve gedragstherapie vermoeidheidsklachten kan verminderen. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, worden besproken en behandeld. In dit grote internationale onderzoek werd gekeken of cognitieve gedragstherapie, eventueel in combinatie met bewegingstherapie, ook bij mensen met myotone dystrofie effectief is.

THERAPIE VOOR VERMOEIDHEID

Het onderzoek werd uitgevoerd in Nijmegen, Parijs, München en Newcastle. Ruim 250 volwassen patiënten met myotone dystrofie en ernstige vermoeidheid deden mee. Zij werden willekeurig verdeeld in twee groepen: groep 1 kreeg alleen standaardzorg, groep 2 kreeg standaardzorg met daarbij cognitieve gedragstherapie en optioneel bewegingstherapie. Na tien maanden werden de twee groepen vergeleken. Mensen die gedragstherapie kregen, bleken na tien maanden actiever te zijn geworden. Bij de standaardzorg groep werd het tegenovergestelde gezien. Het verschil tussen de twee groepen was significant. De onderzoekers concluderen hieruit dat cognitieve gedragstherapie een behandeling kan zijn voor mensen met myotone dystrofie en ernstige vermoeidheid.