Geen verband gevonden tussen COVID-19 en GBS

23-12-2020 - Bron: Patricia Blomkwist (met dank aan Spierziekten Nederland)

Begin december verscheen de publicatie van een studie in het Verenigd Koninkrijk waaruit onder meer op te maken was dat er geen oorzakelijk verband gevonden is tussen COVID-19 en GBS.

Tegelijk met deze publicatie verscheen een commentaar (aanvulling) daarop, geschreven door een van de auteurs samen met een aantal andere topexperts op het gebied van GBS, waaronder onze eigen prof. Pieter van Doorn en prof. Bart Jacobs.

Op 20 december 2020 publiceerde de GBS|CIDP Foundation International bovendien een open brief aan dr. Fauci, welke brief mede door prof. Van Doorn en prof. Jacobs was geschreven.

Een aantal belangrijke punten uit dat commentaar en de brief:

Per jaar krijgen ongeveer 1,7 mensen per 100.000 GBS (ofwel, afgerond naar boven, zo’n 20 per miljoen). Ondanks het gigantische aantal mensen dat sinds het uitbreken van de pandemie met corona besmet is geweest en COVID-19 heeft doorgemaakt, is er géén golf van GBS-gevallen geconstateerd.

Vaccinaties en GBS

Nu men gaat beginnen met de vaccinaties tegen COVID-19, staat GBS opnieuw wereldwijd in de belangstelling. Dat heeft te maken met een verhoogd aantal GBS-gevallen in 1976 na een grote vaccinatiecampagne (in de VS) tegen de varkensgriep.

De herinnering aan 1976 is bij velen blijven hangen en tot op de dag vandaag wordt GBS daarom in veel bijsluiters van (griep)vaccins als mogelijke bijwerking genoemd (uit voorzichtigheid), maar in de sindsdien verstreken 44(!) jaar en vele studies inzake vaccinaties en GBS is van iets vergelijkbaars niet meer gebleken. Alleen het (gewone) griepvaccin heeft mogelijk, in zeldzame gevallen, een link met GBS, namelijk één extra geval van GBS per

1 000 000 (één miljoen!) gevaccineerden, ofwel 21 gevallen per miljoen terwijl er normaal gesproken (in een willekeurige periode, zonder vaccinaties) al zo’n 20 mensen per miljoen GBS krijgen.

Net zomin als Covid-19 een uitlokkende factor van GBS lijkt te zijn, net zo min is het aannemelijk dat een Covid-19-vaccinatie dit zal zijn. We moeten dus niet alle GBS-gevallen die statistisch gezien toch al zouden optreden, toeschrijven aan de vaccinaties!

Het belang van vaccinatie wordt in het commentaar uitdrukkelijk onderstreept: de voordelen van de bescherming (van het individu en de samenleving) tegen Covid-19 wegen ruim op tegen het zeer kleine risico op GBS of andere zeldzame complicaties.

Vaccinaties ná GBS

In een Nederlands onderzoek (Kuitwaard et al. Recurrences, vaccinations and long-term symptoms in GBS and CIDP, JPNS 2009;14:310–315 - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1529-8027.2009.00243.x), waaraan ook leden van Spierziekten Nederland hebben meegedaan, werd aan ruim 100 mensen die GBS hadden gehad, gevraagd of zij na een griepvaccinatie opnieuw GBS hadden gekregen. Het antwoord was unaniem “nee!”. Uit dit onderzoek en de medische literatuur is geen steun te vinden voor de gedachte dat mensen die GBS hebben gehad geen vaccinaties meer zouden moeten krijgen.

Het CDC (het Amerikaanse RIVM) raadt zelfs iedereen een griepvaccinatie aan omdat het voordeel ervan opweegt tegen het risico op GBS. Bij de vaccins van Pfizer en Moderna staat dan ook niet in de bijsluiter dat er een risico op GBS is of dat mensen die GBS hebben gehad deze vaccins niet moeten ontvangen.

Uiteraard wordt het vaccinatieproces wereldwijd nauwgezet gemonitord op bijwerkingen, maar op basis van de huidige informatie is er geen reden om aan te nemen dat mensen die GBS hebben gehad een vaccin tegen COVID-19 niet mogen ontvangen.