Fiscaal aftrekbare gift

 Voor elke gift van ten minste € 40 – voor onze leden: bovenop de lidmaatschapsbijdrage (een gift bezorgt u geen lidmaatschap) – kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

U kunt ook een specifiek doel kiezen voor uw gift. Het volstaat om dit doel in de mededeling bij de storting te vermelden. U kunt onze lopende projecten bekijken via onze pagina ‘Spieren voor spieren’.

U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van een gouden bruiloft, huwelijk, geboorte, pensioen, … Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Wilt u ons financieel steunen? Elke financiële bijdrage is welkom.
IBAN : BE18 7370 2204 0665
BIC   :  KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw – Haarbemdenstraat 55/1 – 3500 Hasselt
met vermelding “gift” en uw naam en adres
Lotgenotencontact_SpierziektenVlaanderen Fiscaal aftrekbare gift