Herinnering denkmoment persoonsvolgende financiering:

Een kans of een bedreiging? 25 april

16-04-2019 – De Vlaamse gezondheidszorg is volop in beweging. De patiënt met een zorgbehoefte staat centraal en de financiering van de zorg zal hoofdzakelijk persoonsvolgend worden. Dit wil zeggen dat de patiënt zelf kan bepalen welke zorg en ondersteuning hij wil én wie hem de ondersteuning moet bieden.

Het systeem van persoonsvolgende financiering (PVF) is reeds van toepassing binnen de sector van de gehandicaptenzorg. Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van patiënten leren ons dat dit systeem echter niet feilloos is en nog heel wat knelpunten kent.

De Vlaamse overheid wil het systeem van persoonsvolgende financiering ook uitbreiden naar andere sectoren zoals de revalidatiezorg en de geestelijke gezondheidszorg. Vooraleer het zo ver is, willen we met jullie nadenken of PVF mogelijk is in deze sectoren en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Is dit een kans tot betere zorg in de revalidatiesector en de geestelijke gezondheidszorg? Of eerder een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg?

Volgende punten staan op de agenda:

– 11u-12u: Uitleg over het systeem persoonsvolgende financiering in de sector van de gehandicaptenzorg met aandacht voor de knelpunten en aandachtspunten. We baseren ons hiervoor op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van patiënten.
– 12u-13u: Bespreking met patiënten wat een uitbreiding van PVF betekent voor andere sectoren zoals revalidatie en geestelijke gezondheidszorg. Kan het systeem zomaar toegepast worden binnen deze sectoren? Waar moeten we op letten? Is het aanbod in deze sectoren hierop voorbereid? Draagt PVF bij tot een betere zorg in deze sectoren?
– 13u-14u: Lunch en netwerkmoment

Wil je graag deelnemen aan dit denkmoment? Kom dan op donderdag 25 april om 11u naar de lokalen van het Vlaams Patiëntenplatform (Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee). Inschrijven is wel nodig omdat wij broodjes voorzien. Er wordt ook een kilometervergoeding betaald.

Inschrijven kan bij Els Meerbergen: els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Personen die zich reeds hebben ingeschreven, hoeven dit niet opnieuw te doen!