Het statuut van persoon met een chronische aandoening verbetert de toegang tot de zorgen

Bron: RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) zal u automatisch voordelen genieten, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur. Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd.

Lees meer op de website van het RIZIV.