INTER – Geef je mening tijdens een plaatsbezoek!

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen.

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

Spierziekten Vlaanderen = Jij kan hen hierbij helpen want jouw mening als gebruiker is belangrijk!
Binnenkort organiseren we in 10 gebouwen (verspreid over heel Vlaanderen) een plaatsbezoek samen met personen met een handicap en ouderen. De beleving van de gebruiker staat er centraal: wat is er goed en wat is er minder goed toegankelijk? Wat is een goed voorbeeld of wat kan er anders? Wij horen graag je mening!

Deze bezoeken maken deel uit van de evaluatie van de toegankelijkheidsregelgeving. Wij zoeken mensen met een handicap en ouderen die hier willen aan meewerken. De deelnemers krijgen een vrijwilligers-dagvergoeding van 33,36 euro.

Interesse? Geef dan je naam en contactgegevens door aan kathleen.polders@inter.vlaanderen of via 011 26 50 30. Dan contacteren wij je wanneer we de plaatsen en tijdstippen bekendmaken.