Intro vzw

Intro vzw maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoorevents, sportmanifestaties, en andere evenementen zoals beurzen, vormingen en conferenties… toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast ontwikkelt Intro inclusieve projecten, om zo de toegankelijkheid van de event- en vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een beperking. www.intro-events.be

Een reactie plaatsen