Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan kosteloos een aanvraag indienen via secretariaat@spierziektenvlaanderen.be om zijn geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en desgevallend een correctie te vragen van de gegevens die onjuist of niet volledig zouden zijn. Dit dient binnen de 30 dagen te gebeuren. Uw gegevens worden na correctie opnieuw aangeboden om te controleren.

Aanvraag inzage en correctie van gegevens