Knelpunten rond zorg in deze coronatijden?

Oproep

01-09-2020 - Het Vlaams Patiënten Platform (VPP) is al een hele tijd aan de slag om knelpunten omtrent zorg in tijden van corona te bespreken met het beleid. Ook wij als organisatie kunnen ongeruste signalen of praktijken die de wenkbrauwen doen fronsen verzamelen zodat het VPP deze kan meenemen in hun besprekingen.

Daarom volgende vraag:

Heeft u bijv. hinder ondervonden, of nog steeds in belangrijke medische zorg? Of wenst u bepaalde bezorgdheden in de aandacht te brengen? Dan horen wij deze graag via karin.moons@spierziektenvlaanderen.be, Karin Moons verzamelt deze en stuurt deze antwoorden (anoniem) door naar onze contactpersoon bij het VPP.

Met hartelijke dank voor jullie medewerking,

Groetjes,
Karin Moons, Spierziekten Vlaanderen vzw


Wordt zorg bij personen met een chronische aandoening uitgesteld wegens het coronavirus COVID-19?

14-04-2020 - Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), waarvan wij lid zijn, organiseerde een grote bevraging over “uitgestelde zorg”. De bedoeling was na te gaan in hoeverre de angst voor het coronavirus de mensen weerhield om naar de dokter, de kliniek en zorgverleners te stappen voor de nodige tot noodzakelijke zorg. Uit het rapport werden ook verslagen gegenereerd per aandoening en ziekte.