Korte omschrijving DVN

DVN is een vorm van Polyneuropathie. DVN is een aandoening van de perifere zenuwen  die zich kenmerkt doordat bij deze polyneuropathie vooral de dunne vezels beschadigd zijn. De dunne vezels, de gemyeliniseerde en de ongemyeliniseerde, zijn de uiteinden van de zenuwen. Die zenuwen staan in voor de tastzin, het temperatuurgevoel en enkele autonome functies zoals zweten, bloeddruk,… Als die dunne vezels, die net onder de huid liggen, minder goed functioneren of beschadigd raken spreken we van DVN.

Lees meer.