Kostenraming gezinsweekend

Inkomsten:
Overheidssubsidies = geen
TOTAAL = Verwachte inkomsten van deelnemers = € 580

Uitgaven:
Voorbereidingen:

  • Drukkosten uitnodigingen = € 7,5
  • Verzendingskosten uitnodigingen = € 55,5
  • Voorbereidingen/ondersteuning medewerker = € 75

Weekend:

  • Verblijf deelnemers = € 1.520
  • Animatie = € 250 (met bijv. o.a. prijsjes voor spel, spelmateriaal, materiaal voor workshop…)
  • Ontvangst met cava en fruitsap = € 80
  • Vrijwilligers, vervoersonkosten = € 92

TOTAAL = € 2.080

Nog te verzamelen ondersteuning = € 1.500

Wij danken u heel hartelijk voor uw aandacht, en als u dat mogelijk ziet,  voor uw steun voor het gezinsweekend van Spierziekten Vlaanderen vzw.