Medische ontwikkelingen en ander nieuws – DVN

Webcast Dunne vezelneuropathie Spierziekten Nederland

10-09-2020 - Door Dr. Janneke Hoeijmakers , neurologe AZ Maastricht.

Eerst werd het centrale en vervolgens het perifere zenuwstelsel volledig uitgelegd. Ze toont aan dat bij dunne vezelneuropathie de a-delta vezels en de c-vezels zijn beschadigd. Deze behoren tot het autonome zenuwstelsel en hebben een sensorische en een motorische functie.

Lees meer.


Lezing studie rond psychologische factoren die een invloed hebben op pijn bij DVN

10-09-2020 - Er is een studie gedaan rond de invloed van psychologische factoren op pijn bij dvn. Hieraan hebben 15 mensen  deelgenomen binnen een tijdspanne van 1 jaar. Deze personen dienden aan een aantal voorwaarden te voldoen :

  • Patiënten met dvn zonder gekende oorzaak (idiopatische dvn)
  • Patiënten met een pijnscore hoger > 5 (schaal 0-10)
  • Ouder dan 18 jaar
  • Geselecteerd op basis van een specifieke vragenlijst

Waarom is het onderzoek naar de invloed van psychologische factoren belangrijk ? Omdat deze te behandelen zijn.  Ze hebben mogelijks ook een effect bij andere pijnaandoeningen.

Lees meer.