Medische ontwikkelingen Guillain-Barré syndroom (GBS)

Geen verband gevonden tussen COVID-19 en GBS

23-12-2020 - Begin december verscheen de publicatie van een studie in het Verenigd Koninkrijk waaruit onder meer op te maken was dat er geen oorzakelijk verband gevonden is tussen COVID-19 en GBS. Lees hier het verslag hierover.

Resultaten onderzoeken GBS 2016 en nieuwe onderzoeken 2017

Er kan gesteld worden dat GBS in 70% van de gevallen wordt voorafgegaan door een infectie. Tijdens deze infectie ontstaat er een storing in het afweersysteem die het omhulsel (myeline) van de zenuwen beschadigt. De behandeling bestaat uit het toedienen van intraveneuze immunoglobulines. Als er tegenindicaties zijn op het gebruik van IVIG, dan zal men plasmaferese toepassen. Lees meer.

Grieks onderzoek naar het vitamine D tekort bij patiënten met een auto-immuunaandoening

Vitamine D speelt o.a. een rol in het afweermechanisme van het lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij auto-immuunziekten te lage vitamine D waarden kunnen voorkomen. In dit Griekse onderzoek is bij myasthenia gravis (MG), chronisch inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en het Guillain Barré syndroom (GBS) gekeken naar eventuele tekorten van vitamine D in het bloed. Lees meer.

Recent studie naar het verband tussen diabetes en het Guillain Barré Syndroom

De gegevens van 257 mensen met het Guillain Barré Syndroom (GBS) werden bestudeerd. Hun gemiddelde leeftijd van 54 jaar. Bij 44 mensen (17%) was er al sprake van diabetes, voor de ontwikkeling van GBS. Lees meer.

IVIG-geassocieerde hemolyse

Intraveneuze immunoglobuline (IVIG) werd aanvankelijk voorgeschreven als substitutietherapie voor patiënten met een risico op infectie door hypo- of dysgammaglobulinemie. IVIG is afkomstig uit plasma van duizenden individuele donoren en bevat miljoenen IgG-antilichamen gericht tegen verschillende pathogenen. Lees meer.