Multifocale motore neuropathie (MMN)

Wat is MMN?

Multifocale motorische neuropathie (MMN) is een ontstekingsachtige neuropathie, een aandoening van de zenuwen. Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij het verlies van myeline wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade; het gevolg is spierzwakte. De ziekte is langzaam progressief. MMN is zeer zeldzaam. De ziekte kan zich voordoen tussen het twintigste en zestigste levensjaar en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.