Myasthenia gravis (MG)

MG Nieuws

Aanvraag om goedkeuring van middel voor myasthenia gravis (MG) in Amerika

Auteur: Spierziekten Vlaanderen vzw – 18-01-2021

Argenx diende een aanvraag in bij het Amerikaanse medicijnagentschap FDA (Food and Drug Administration) met het verzoek om goedkeuring van efgartigimod (ARGX-113) voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). De uitspraak voor deze aanvraag wordt verwacht in de loop van 2021.

Het middel efgartigimod, zou ook kunnen werken bij meerdere auto-immuunaandoeningen. Efgartigimod richt zich op een receptor die de afbraak van antilichamen voorkomt. Doordat dit middel de receptor blokkeert, worden de antilichamen sneller afgebroken. In het geval van MG zou efgartigimod op die manier kunnen zorgen voor een kleinere hoeveelheid antilichamen tegen onderdelen van de zenuwspierovergang in het lichaam, waardoor ook de klachten van MG kunnen afnemen.

LEES MEER


MyRealWorld MG

MyRealWorld MGInternationaal onderzoek impact MG - MyRealWorld MG (MRW MG) is een internationaal onderzoek waarin de impact van myasthenia gravis op het dagelijkse leven van patiënten wordt beoordeeld.

LEES MEER.

Wat is myasthenia gravis?

Myasthenia gravis (MG) is de naam van een aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Deze tekst gaat over myasthenia gravis met antistoffen tegen acetylcholine-receptoren (AChR MG).
Er bestaan meer myasthenieën die net als AChR MG betrekkelijk zeldzaam zijn, bijvoorbeeld het Lambert-Eaton myastheen syndroom (LEMS).AChR MG kenmerkt zich door een sterk wisselende spierzwakte: de ene keer heeft men er veel last van, de andere keer nauwelijks. De spierzwakte verergert door langdurig gebruik van de spieren terwijl rust meestal leidt tot een gedeeltelijk herstel. AChR MG kan op iedere leeftijd optreden, zowel bij mannen als bij vrouwen. Er zijn echter relatief meer vrouwen, tussen de vijftien en veertig jaar, die aan de ziekte lijden. De ziekte is niet erfelijk.Oorzaak en verschijnselen

Bij MG worden de signalen van de zenuw niet goed overgedragen naar de spier. Normaal gesproken gebeurt dit door een chemische stof (acetylcholine) die aan het uiteinde van de zenuw wordt geproduceerd en door speciaal gevoelige ‘ontvangers’ in de spier wordt opgenomen. Bij MG zijn veel van deze ontvangers geblokkeerd of kapot.
De aard en de ernst van de verschijnselen van MG verschillen van persoon tot persoon. Enkele veel voorkomende verschijnselen zijn: zakkende oogleden en dubbelzien, weinig mimiek, moeilijkheden met kauwen en/of slikken. Meer over MG, oorzaak en verschijnselen.

Feiten op een rij

  • AChR MG kan op iedere leeftijd optreden, zowel bij mannen als bij vrouwen
  • Relatief meer vrouwen dan mannen lijden aan de ziekte
  • MG is niet erfelijk
  • De verschijnselen van MG kunnen van persoon tot persoon sterk wisselen
  • De ernst van MG kan ook bij één persoon sterk variëren

Behandeling van MG

Bij de behandeling van myasthenia gravis worden verschillende medicijnen gebruikt. De oorzaak van de ziekte verdwijnt niet, maar de spierkracht verbetert vaak sterk. Er zijn medicijnen die de werking van het acetylcholine versterken en er zijn ook medicijnen die de werking van het immuunsysteem onderdrukken.
Meer over behandeling van MG en uitgebreide informatie over het immuunsysteem en intraveneuze behandeling met immuunglobulinen deel 1 en immuunsysteem en intraveneuze behandeling met immuunglobulinen deel 2.

Bron: Met dank aan Spierziekten Nederland

Getuigenissen

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.

Medische ontwikkelingen

Medische ontwikkelingen of ander nieuws m.b.t. Myasthenia gravis (MG), lees meer.

Referentiecentra (NMRC’s)

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.