Oplijsting neuromusculaire aandoeningen volgens type

'Pagina under construction'

Spierdystrofieën

Myotonias en aandoeningen van ontspanning

Myopathieën

Congenitale Myopathieën

 • Central Core Myopathie
 • Multi-minicore Myopathie
 • Nemalinemyopathie
 • Myotubulaire myopathie
 • Centro-nucleaire Myopathie
 • Fibre type disproportion Myopathie

Metabole Myopathieën

 • Glycogenosen
 • Stoornissen van het vetzuurmetabolisme
 • Mitochondriale Myopathie

Inflammatoire Myopathieën

Aandoeningen van de neuromusculaire transmissie

Aandoeningen van de motorneuronen

 • Amyotrofische laterale sclerose ALS
 • Progressieve Spieratrofie
 • Post-polio Syndroom
 • Primaire Lateraal Sclerose
 • Spinale Musculaire Atrofie, Werdnig-Hoffman type
 • Spinale Musculaire Atrofie, Intermediair type
 • Spinale Musculaire Atrofie, Kugelberg – Welander type
 • Spinale Musculaire Atrofie, Adult type
 • Bulbaire spinale musculaire Atrofie (ziekte van Kennedy)
 • Distale Spinale Musculaire Atrofie
 • Hereditaire spastische paraparese

Neuropathieën

Erfelijk

 • Hereditaire Motorische en sensorische neuropathieën
 • Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies
 • Hereditaire Sensorische en autonome neuropathieën

Ontstekingen

 • Guillain-Barré syndroom (GBS)
 • Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie
 • Multifocale Motorische Neuropathie
 • Vasculitis
 • Neuropathie geassocieerd met Paraproteïnemie
 • Neuropathie geassocieerd met plasmacel dyscrasie
 • Amyloidose
 • Neuropathie in Systemische Ziekten

Erfelijke ataxieën

Andere

Arthrogryposis multiplex congenital (AMC)