PROJECT I3

VZW opgericht op 20 november 2017

Waarom?
Omdat wij, als ouders van bijzondere kinderen en als professionals binnen onderwijs, weten dat kennis over onderwijs de sleutel is tot een gelijkwaardige relatie tussen ouders en scholen.

Doel: Ouders van bijzondere kinderen worden een gelijkwaardige partij binnen onderwijs.

Doelpubliek: Ouders van bijzondere kinderen en scholen die naar hun samenwerking met ouders van bijzondere kinderen willen kijken.

Hoe: via oudergerichte en schoolgerichte navormingen, formele en informele gesprekken met ouders, via ontmoetingen met andere ouders, via het onderwijsloket op de website, boeken, …

Interesse:
kom ons bezoeken
via www.facebook.com/projectI3

Binnenkort: www.project-I3.be

Contactgegevens:
Sandra Van Heffen: sandra@project-I3.be 0476/227284
Ann Desmyter ann@project-I3.be
Tine Moons tine@project-I3.be