Samenhuizers met beperking: alleenstaand of samenwonend?

Er is een wijziging van de regelgeving op komst wat betreft de tegemoetkoming van personen met een beperking die in een kleinschalig samenhuisproject wonen. Tot nu toe beschouwt de regelgeving hen als samenwonend, wat nadelig is voor hun tegemoetkoming. Mensen die in een erkende voorziening wonen, worden op dit ogenblik wel al als alleenstaande beschouwd. Na overleg met het kabinet Vandeurzen en andere stakeholders, bereidt het kabinet van staatssecretaris Demir een aanpassing voor. Hierbij zullen personen die samenwonen in kleinschalige initiatieven onder dezelfde categorie vallen als personen die in een collectieve setting verblijven. In afwachting van de aanpassing zal de FOD Sociale Zekerheid deze interpretatie al toepassen. De kwestie werd recent toegelicht in het antwoord van minister Vandeurzen op een schriftelijke vraag uit het Vlaams Parlement. Klik hier voor meer info.

Bron: Nieuwsbrief 05-07-2018 –  Samenhuizen vzw – Vooruitgangstraat 323 1030 Schaarbeek – www.samenhuizen.be