Sociaal tarief water, gas en elektriciteit (Vlaanderen)

Als je in Vlaanderen je domicilie hebt, kan je aanspraak maken op het sociaal tarief inzake water, gas en elektriciteit.

Belangrijk om weten is dat het sociaal tarief alleen nog via elektronische gegevensuitwisseling kan toegekend worden. Sinds 01/01/2015 bestaan er geen papieren attesten meer en worden deze ook niet meer verstuurd.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen en op deze manier kunnen de nutsmaatschappijen het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting aangerekend op de factuur en/of op het heffingsbiljet. Je hoeft dus helemaal niets zelf te doen om van dit voordeel te kunnen genieten.

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, zal je later dit jaar van de dienst nog een papieren brief ontvangen (geen attest). Deze brief bezorg je dan aan je leverancier. Je moet deze brief tijdig, dit wil zeggen voor het einde van het jaar, aan je leverancier bezorgen OF binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet.

Ter herinnering: wie kan van het sociaal tarief genieten?
Alle personen die op 1 januari van het betreffende jaar:

  • genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • genieten van een integratietegemoetkoming,
  • genieten van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Indien je problemen ondervindt met de toekenning van het sociaal tarief, neem dan contact op met de FOD Economie via het nummer 0800 120 33.

Bronnen:

DG – Personen met een handicap – FOD Sociale Zekerheid

Automatische toekenning van sociale tarieven – 4 oktober 2017
Het is niet mogelijk om een papieren attest bij de DG Personen met een handicap aan te vragen voor het bekomen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Lees meer.

Sociaal tarief water (Vlaanderen) – 8 juni 2017

Sociaal tarief gas en elektriciteit – 11 mei 2017