Talenticap

Talenticap is actief op verschillende vlakken

Even voorstellen

Het starten van een zaak is niet het eerste waar personen met een handicap aan denken als broodwinning. Nochtans kan het. Zeker in deze digitale tijden is het gemakkelijker geworden om ondernemer te worden. Een bureau, een PC en een internetaansluiting volstaan om zelf van thuis uit zaken te doen. Dat schept heel wat kansen voor mensen met een arbeidshandicap of een chronische ziekte.

Wij richten ons tot:

 • Personen met een handicap of chronische ziekte die al ondernemer zijn en steun zoeken om moeilijkheden te overwinnen en hun zaak verder te zetten.
 • Ondernemers die met een handicap of chronische ziekte geconfronteerd worden.
 • Mensen die overwegen om als ondernemer aan de slag te gaan en starters met een handicap of chronische ziekte die op zoek zijn naar informatie, advies en voorbeeldfiguren.
 • Diensten, verenigingen, revalidatiecentra en iedereen die meer informatie wil over ondernemen met een arbeidshandicap.

Wat doet Talenticap concreet?

Talenticap is actief op verschillende vlakken. Steeds met dezelfde bedoeling: meer kansen geven aan huidige en toekomstige ondernemers met een handicap of een chronische ziekte.

Een greep uit ons aanbod:

 • Een informatiepunt voor het beantwoorden van vragen over arbeidshandicap/ziekte en ondernemen, te bereiken via 055 60 37 43 en info@talenticap.be
 • Peercounselinggesprekken waarbij mensen in gelijkaardige situaties elkaar ondersteuning en advies geven.
 • Individueel advies.
 • Informatiebijeenkomsten en voordrachten over ondernemen met een arbeidshandicap of een ernstige ziekte. We verlenen graag onze medewerking aan activiteiten die binnen een vereniging of dienst plaatsvinden.
 • Sensibiliseren over de mogelijkheden van het ondernemen met een arbeidshandicap.
 • Een informatiedag over geschikte dagdagelijkse assistentie voor ondernemers met een arbeidshandicap. We bekijken de situatie thuis en op de werkvloer.
 • Op www.talenticap.be vindt u relevante en praktische informatie.
 • Een Online tool die, naargelang de specifieke situatie waarin u zich bevindt, aangeeft op welke steunmaatregelen u recht heeft.
 • Via onze website kan u zich ook inschrijven op onze driemaandelijkse digitale nieuwsbrief met actuele berichten, interviews, getuigenissen en uitnodigingen voor activiteiten.

NIEUW Bel vanaf nu gratis naar Talenticap voor informatie over ondernemen met een handicap of chronische ziekte op het nummer 0800-611-69 (woe: 11u- 17u30 / vrij: 14u30 – 16u30).

Talenticap, een initiatief van...

NSZ - NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een neutrale ondernemersorganisatie die de zelfstandigen, de vrije en intellectuele beroepen en kmo's uit heel het land vertegenwoordigt. Meer info op www.nsz.be

HAZO vzw - Het Vlaams steunpunt voor (kandidaat)-ondernemers met een arbeidshandicap. Hazo biedt ondersteuning bij handicapspecifieke ondernemersaangelegenheden. Meer info op www.hazovzw.be

Alin vzw - Alin vzw richt zich, als bijstandsorganisatie vanuit het VAPH, naar (kandidaat)-budgethouders die hun assistentie zelf wensen te organiseren. Meer info op www.alin-vzw.be

Bijkomende voordelen

Voor een persoon met een handicap of een chronische ziekte kan het ondernemerschap bovendien een troef zijn. Werk- en rustmomenten bepaalt u, als ondernemer, volledig zelf. Qua werkomstandigheden kan het zelfstandigenstatuut meer kansen bieden dan andere tewerkstellingsmogelijkheden.

Wist u trouwens

dat er op dit moment in Vlaanderen al 20.000 ondernemers met een arbeidshandicap actief zijn? Waarom zou u de kans niet wagen? Talenticap is er om u bij te staan, te begeleiden en te adviseren.

Talenticap is...

 • Ondernemen stimuleren bij mensen met een handicap of een chronische ziekte.
 • Huidige en toekomstige ondernemers met een handicap of chronische ziekte ondersteunen en adviseren.
 • Informatie geven over steunmaatregelen waarop ondernemers met een handicap of een chronische ziekte een beroep kunnen doen.
 • Ondernemers met een beperking of een chronische ziekte samenbrengen en ervaringen laten delen.
 • Werken rond assistentie op de werkvloer voor ondernemers met een handicap of chronische ziekte.
 • Rolmodellen aanbrengen en vooroordelen doorprikken.
 • Een project van ondernemersorganisaties NSZ en HAZO in samenwerking met ALIN, bijstandsorganisatie voor VAPH-assistentie.

“Talenticap, dat is vooral aantonen dat handicap of chronische ziekte geen onoverkoombare drempel hoeft te zijn om ondernemer te worden!”

Meer informatie op www.talenticap.be - Tel: 055 60 37 43 - Mail: info@talenticap.be

Talenticap wordt als ESF-project gesteund door de Vlaamse overheid in het kader van de actie ‘Focus op Talent’

Gepubliceerd op 19-02-2019