Themadag: Rechten van de patiënt

Ken je rechten en zorg samen met je zorgverlener voor de beste zorgen!

Zaterdag 28 september 2019 - Tijdens onze themadag te Hasselt vertelde onze gastspreker Laura Jame van het Vlaams Patiëntenplatform dat je als patiënt heel wat rechten hebt. En ‘patiënt’ ben je vaker dan je denkt. Je rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van je arts. Ze zijn ook van toepassing in de zorgrelatie met je tandarts, je apotheker, je vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster. Je hoeft er zelfs niet echt ziek voor te zijn. Ook als bijvoorbeeld een arbeidsarts of schoolarts je onderzoekt ben je een patiënt.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw merkt dat de rechten van de patiënt nog steeds onvoldoende gekend zijn. De meeste patiënten en zorgverleners weten niet goed wat ze concreet kunnen verwachten. De patiëntenrechten liggen nochtans aan de basis van een goede dialoog tussen de patiënt en zijn zorgverlener. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun rechten tijdig leren kennen. De brochure van VPP wil alvast een stevige hulp zijn. Ze bevat een schat aan informatie en praktische tips in verband met alle rechten die je als patiënt hebt.

Dit evenement werd ondersteund door ZOPP Limburg, ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie vzw
ZOPP vzw is een samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw. 

 

De catering tijdens dit evenement werd gesponsord door onze trouwe sponsor Rotary Mechelen, waarvoor 1.000 x dank!