Themadagen en virtuele infosessies

Zoals de naam reeds doet vermoeden, staan één of twee thema's centraal op een themadag van Spierziekten Vlaanderen. Ze worden bijna altijd op een zaterdag georganiseerd, omdat het zowel voor de meeste leden als voor professionelen gemakkelijker is om zich vrij te maken en/of op de plaats van bestemming te raken. Na de lezingen kan iedereen blijven napraten in de foyer.

Soms wordt er gekozen voor een eerder medische toelichting van een onderwerp (zoals 'Hart- en longproblemen bij mensen met een NMA' of 'Vermoeidheid en pijn bij personen met een NMA'. Omdat ook sociale problemen ten gevolge van een neuromusculaire aandoening aanzienlijk kunnen zijn, wordt er eveneens aandacht besteed aan sociale problemen die gepaard kunnen gaan met een NMA (zoals 'Barrières in werk' of 'Beeldvorming en relaties').

Sinds 2020 organiseren wij onze themadagen ook online

Sinds 2020 organiseren wij onze themadagen ook online, de zogenaamde virtuele infosessies, waaraan onze leden met een link naar een Teams meeting kunnen deelnemen.


Ook jij kan de onderwerpen voor onze informatieve bijeenkomsten en virtuele infosessies bepalen

Bij de keuze van het onderwerp voor een informatieve bijeenkomst en online infosessies proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van onze leden. Het is immers de bedoeling dat jullie de informatie krijgen die jullie wensen.  Suggesties zijn welkom via secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.

Themadagen rond tegemoetkomingen, hulpmiddelen, etc
Themadagen en virtuele infosessies
Themadagen en virtuele infosessies

Hoe inloggen voor webinar of een virtueel ontmoetingsmoment (praatgroep)?