Toegankelijk Vlaanderen

Een uitstapje maken, iets bezoeken of er even op uit trekken is niet altijd zo vanzelfsprekend voor mensen met een beperking. Vaak gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf…

Vlaanderen wil mensen met een beperking helpen maximaal helpen via de website “Toegankelijk Vlaanderen” (afgekort Toevla). Via Toegankelijk Vlaanderen bieden ze informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants …

Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank.

De database bevat volgende categorieën:

Cultuur, dienstverlening, eet- en drinkgelegenheid, gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, handelszaken, onderwijs en opleiding, overheidsgebouwen, park- en groengebieden, publieke ruimte, religie, sport en ontspanning, toerisme, vervoer en vrije tijd.

Deze locaties die terug te vinden zijn in deze categorieën werden aan de hand van een toegankelijkheidsonderzoek gescreend waarna ze een toegankelijkheidsscore krijgen:

  • Het (gebouw)onderdeel is zelfstandig toegankelijk = + scoregroene duim omhoog
  • Het (gebouw)onderdeel is enkel gedeeltelijk toegankelijk of met hulp toegankelijk = +/- score = oranje duim naar opzij
  • Het gebouw)onderdeel is door de meerderheid van personen niet meer toegankelijkof noodzakelijke elementen zijn niet aanwezig = score rode duim omlaag

Het onderzoek maakt gebruik van volgende tools:

  • Normen: de afmetingen/maatvoeringen die, na afwerking, nodig zijn om als rolstoelgebruiker zelfstandig gebruik te kunnen maken van het gebouw of de publieke omgeving
  • Vetoprincipe: de toegankelijkheidsbehoeften van personen met een beperking, met andere woorden de vraag ‘Wat is voor personen met een beperking een reden om een gebouw niet zelfstandig te kunnen bezoeken?
  • Naast de scorebepalende elementen zijn er ook heel wat informatieve elementen opgenomen in Toegankelijk Vlaanderen. Deze informatieve elementen zijn aanvullend van aard en kunnen van belang zijn voor alle doelgroepen of voor één specifieke doelgroep. Dit kan gaan van bewegwijzering en informatieboden tot contrasten en routegeleiding.

De website van Toegankelijk Vlaanderen is terug te vinden via toevla.vlaanderen.be

De website is tot stand gekomen dankzij volgende partners: