Verslag CMT Studie- en Contactdag 2018

CMT studie-en contactdag

Op 20 oktober 2018 was het zover, de jaarlijkse CMT studie-en contactdag . In het groene zonovergoten kader van de campus “Drie Eiken” van de UA waren we te gast in de lokalen van Prof. Vincent Timmerman.
Het gaf een prettig gevoel om terug te zijn in de omgeving waar vroeger veel van onze contactdagen waren doorgegaan.

Vanaf 9u15 begonnen de deelnemers toe te komen. Na hun aanwezigheid te hebben bevestigd aan het onthaal werden zij vergast op een lekkere kop koffie en volgde het blij weerzien met oude bekenden en andere families. Hier en daar ontwaarden we een aantal nieuwe gezichten.

Na de verwelkoming door Alexander Leysen konden de sprekers aan hun presentaties beginnen.
Ik schets in kort een beeld van de inhoud maar bijgevoegd aan dit verslag kan u de presentaties, samengevat door de sprekers zelf, terugvinden.

Dany Maes (ondergetekende) nam als eerste het woord.
De ondergetekende gaf een stand van zaken over de oprichting van de Europese CMT vereniging.


Sven Bervoets begon met het wetenschappelijk gedeelte en gaf een boeiende uiteenzetting over het gebruik van fruitvliegjes in het onderzoek naar CMT. Zeer interessant om weten wat deze onooglijke diertjes betekenen voor het onderzoek. Lees meer.


Jonas van Lent wist op een eenvoudige en duidelijke manier meer te vertellen over het stamcelonderzoek. Hij bracht ons in herinnering wat stamcellen zijn en welke rol ze vervullen in het menselijk lichaam. Op het eerste zicht klinkt het ongelooflijk welke therapieën hiermee zouden kunnen verwezenlijkt worden. Jonas plaatste er echter de nodige kanttekeningen bij en vraagt om nuchter en realistisch te blijven voor wat de verwachtingen betreft. Lees meer.


Vincent Timmerman vervolgde met de bespreking van de wetenschappelijke resultaten die voorgesteld werden op het CMT-congres dat dit jaar doorging in Baltimore (US).
Ook hij is er in geslaagd om dit op een bevattelijke manier over te brengen. Zijn samenvatting is dan ook de perfecte geheugensteun om te weten wat er allemaal op zo een wereldcongres gebeurt en besproken wordt. Lees meer.


Alexander Leysen, oud gediende voor de CMT’ers, gaf tenslotte een presentatie over de voordeeltarieven waarop je aanspraak kan maken bij de verschillende vervoersmaatschappijen.
Verder vermelde hij de instanties en diensten die nuttig kunnen zijn bij alles wat met (openbaar) vervoer te maken heeft.


Om de voormiddag af te sluiten werden de sprekers bedankt en werd hen een presentje overhandigd.

Het was ruim 12 u voorbij wanneer de deelnemers werden uitgenodigd om aan te schuiven aan het broodjesbuffet. Iedereen zocht een plaatsje in de inkomhal en de combinatie van een uitbundig zonnetje en lekkere broodjes zorgde voor een aangename en gezellige sfeer.
Er werd tijd genomen om nieuwtjes uit te wisselen, kennis te maken met nieuwe leden of gewoon wat gezellig te keuvelen.
Zoals het programma vermelde was er mogelijkheid om in de namiddag de labo’s te bezoeken waar de wetenschappers hun onderzoek uitvoeren. De deelnemers vormden groepjes en onder begeleiding van de doctoraatstudenten (Leen, Elias, Sven en Jonas) ging het richting labo’s.
Hier konden we dan zien waar “het” allemaal gebeurt.

Er waren de streng beveiligde koeleenheden waar de bloedstalen in bewaard worden bij -192°C.  Ook de voor labo’s onmisbaar geworden DNA-sequencers, noodzakelijk voor fundamenteel onderzoek van het DNA, konden we bekijken.
Veel belangstelling was er voor het “vliegenlabo” van Sven. Nooit gedacht dat er zoveel animo kon zijn voor vliegjes.
Sven vertelde geestdriftig over deze nietige diertjes: hoe de vliegjes, opgesloten in doorzichtige potjes samen met hun voeding, gebruikt werden in het onderzoek en hoe hun leeftijd beïnvloed werd door het inspelen op de omgevingstemperatuur. Verder vernamen we dat ook vliegjes, net als mensen, ook verschillend konden zijn. Zo zagen we onder de microscoop niet alleen een mannetje en een vrouwtje maar ook eentje met gekrulde vleugels.
Er waren nog meer opstellingen te zien waaronder  computerschermen aangesloten aan microscopen met reuzevergrotingen van zenuwcelnetwerken.
De werkplekken van studenten, doctorandi en van Prof. Timmerman bevonden zich logischerwijs dichtbij de labo’s.
Rond 16u zat de tijd erop, werd er afscheid genomen en werd deze dag afgesloten.
De academici hadden nog wat werk want de dag nadien was er op dezelfde plaats nog de “Biotech-dag” die zou doorgaan.

Besluit:
We mogen u gerust stellen dat het een bijzonder geslaagde dag was en puik georganiseerd.
De opkomst was goed, de presentaties waren interessant en leerrijk, bovendien helder en duidelijk gebracht. Een pluim voor de sprekers.
De kers op de taart was zeker de mogelijkheid om de labo’s te bezoeken.
De catering was zeker in orde: lekkere koffie, koffiekoeken en vers belegde broodjes.
Persoonlijk vond ik het een historische dag omdat er echt voor het eerst sprake is van een medicijn en verder uitzicht op nog andere therapieën.
Maar zoals Prof. Timmerman al aangaf: het is positief nieuws maar er is nog geen officiële erkenning. Er is nog niet genoeg informatie ter beschikking om al over een echte doorbraak te spreken.

Dank:
Het spreekt vanzelf dat deze CMT-dag niet had kunnen doorgaan zonder de medewerking van Prof. Vincent Timmerman, doctoraatstudent Sven en laatstejaars masterstudent Jonas waarvoor van harte dank. Ook onze dank aan de doctoraalstudenten Elias en Leen voor zowel de taak van parkeerwachter (Elias) als begeleider doorheen de labo’s. Verder dank aan de andere studenten voor hun aanwezigheid en interesse.
Tenslotte dank aan Alexander voor zijn bijdrage en aan Karin, Carina, Nadine en Anita voor de logistieke hulp en voorbereiding.