Verslag themadag: Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap

Zaterdag 12 maart 2015 – Novotel te Mechelen

Voor de themadag kozen we op algemeen verzoek voor een drietal onderwerpen waarover we erg vaak vragen krijgen: “snippervoorzieningen” (allerlei kleine voordelen voor personen met een handicap), woonaanpassingen én het nieuwe decreet rond persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. Kortom, noem het centrale thema gerust “ondersteuningen allerlei”.

Dat dit thema een schot in de roos was, merkten we aan het aantal inschrijvingen. Algauw bleken we niet alleen met een inschrijvingslijst te moeten werken, maar ook met een…wachtlijst! Resultaat was dat we met zo’n 80 aanwezigen echt op het maximum van de zaal zaten. Omdat de dag zo’n succes was, hebben we meteen beslist om dit najaar een herhaling te voorzien.

Een goed verslag geven van 3 volle uren aan presentaties over deze onderwerpen is momenteel onbegonnen werk. Zoals hierboven aangehaald komt er daarom een vervolg dit najaar. Voor wie zolang niet kan wachten, is het verder mogelijk om de powerpoint-presentaties op te vragen die op deze dag gebruikt werden, of een video-opname te bekijken via Youtube. Als je hierin geïnteresseerd bent, neem dan even contact op met het Nema-secretariaa, secretariaat@nema.be.

Nema-bestuurslid Alexander Leysen ging van start met een presentatie over de vele, kleinere voordelen die hier en daar te vinden zijn voor personen met een handicap. Dat we hier mogen spreken van een echt kluwen werd al snel duidelijk. Als toegankelijkheidsdeskundige voor de provincie Vlaams-Brabant is hij gelukkig erg goed thuis in deze materie en was het voor hem geen probleem om de vele vragen vanuit het publiek  te beantwoorden.

Daarna was het mijn beurt om de aanwezigen te informeren  over de ommezwaai die er zit aan te komen in de ondersteuning vanuit het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Daar waar je tot nog toe moest kiezen tussen ofwel “zorg in natura” in een voorziening ofwel een PAB (persoonlijk assistentiebudget) zal dat onderscheid binnenkort verdwijnen. We spreken vanaf dan van een persoonsvolgend budget (PVB). Wie een wat lagere ondersteuningsnood heeft, maakt normaal al aanspraak op een zgn. basisondersteuningsbudget (BOB) van 300€ per maand. Dat is voorlopig helaas verre van voor iedereen met een handicap weggelegd. In een verschroeiend tempo moest ik de aanwezigen doorheen deze voor velen volledig nieuwe materie leiden. De belangrijkste vragen waren uiteraard wat er gebeurt met mensen die nu al een budget hebbenen wat met wie nu “op de wachtlijst staat”. Voor de eersten verandert er voorlopig niets en de mensen op de wachtlijst worden normaal ook overgezet naar de “nieuwe wachtlijst”, want jawel: er is nog steeds een groot tekort aan budget.

Na een lekker middagmaal was het terug de beurt aan Alexander om te spreken over woonaanpassingen. Net zoals bij de “snippervoorzieningen” kwamen er hier en daar regeltjes naar boven die bijna lachwekkend zouden zijn ware het niet dat ze het de mensen zo moeilijk maken. Ook na deze presentatie werden er tal van vragen gesteld, die ook nu weer vakkundig werden beantwoord door “onze” Alexander.

Mede dankzij de steun van Rotary Mechelen (waarvoor nogmaals dank!) werd deze dag een groot succes dat zoals gezegd herhaald zal worden in het najaar (houd onze agenda in de gaten). In afwachting kan je alvast hieronder enkele reacties lezen van de aanwezigen…of de presentaties en video opvragen bij secretariaat@spierziektenvlaanderen.be.

Wat de aanwezigen ervan vonden:

Al mag ik dan van het eerste uur lid zijn van de vereniging, werkzaam zijn in de sector, het frappeert me ook nog steeds dat ons eigen ‘zorgsysteem’ een kluwen is. Het is een utopie, maar wat zou het handig zijn moest je als ouder van, als spierzieke zelf … een ‘welkomstpakket’ kunnen ontvangen, een pakketje waarin je al de (snipper)voorzieningen aangeboden kreeg. Maar zo simpel is het niet.

Dus is het goed dat Nema zijn leden hierover informeert. Jullie staan dichter bij de persoon met de beperking zelf dan eender welk MDT, NMRC … ook, want jullie zijn ‘ervaringsdeskundigen’.

Dus Nemamedewerkers, dankjewel voor al wat jullie organiseren, ondernemen het hele jaar door.

Natuurlijk ook dank aan Rotary Mechelen die zich blijft engageren voor Nema waardoor deze dag gewoon ‘af’ is. Mooie locatie, lekkere lunch.

Deze dag deed me besluiten dat er al veel meer omkadering bestaat dan vele jaren geleden, maar de administratieve vereenvoudiging die ene minister zoveel jaren geleden beloofde, is er zeker nog niet.

Aan de nieuwe mensen zou ik zeggen: verlies de moed niet in deze administratie en met mijn vele jaren ervaring blijf ik erbij dat je het meeste leert van je lotgenoten.

Groetjes en tot gauw, Veerle G.

Rotary Mechelen, bedankt voor het sponsoren van deze dag. We hebben veel geleerd (en lekker gegeten). Voor Cati Van Reeth en mij was het een aangenaam weerzien met Nema (Nina W).

Het was weer een leerrijke en aangename dag .Ook dank aan de Rotary Mechelen voor het sponsoren van deze dag en het lekkere eten ‘s middags (Lieve L.).

Het was een fijne en leerrijke dag, een heerlijke maaltijd ‘s middags, dank je wel hiervoor. Fijne dag met de Nema-familie (Erik S.).

Het was inderdaad leerrijk, Nema dankjewel, en ook een welgemeende merci voor Rotary Mechelen voor de logistieke steun en de middelen om dit mogelijk te maken! (Berte G.)

Wij willen jullie hartelijk bedanken met de geslaagde, leerrijke en zeer interessante mooie informatie- dag, wat toch niet zo vanzelfsprekend is. Alles was op en top georganiseerd, veel mensen zoals onder andere wij zullen hier met een warme glimlach aan terug denken x (Conny W)

Proficiat voor de puike organisatie en interessante sprekers… bedankt (Paul W.).

Hartelijke dank voor deze leerrijke dag en al dat lekkers!! (Els A.)

Bedankt Rotary voor deze fijne dag (Emma C.)

Het was inderdaad een fantastische dag met twee interessante sprekers en een zeer geïnteresseerd publiek. Zeker voor herhaling vatbaar.  Dank aan Alexander Leysen en Patrik Claes voor de duidelijke uiteenzettingen (Robert van T.).

Grote proficiat aan Nadine en Karin voor de tot in de puntjes verzorgde organisatie! Erg duidelijke uiteenzetting, de tijdige stops voor een praatje en een drankje! Grote onderscheiding zou ik zeggen. En ik vergat bijna het lekker buffet! Rotary Mechelen, waarvan ik als Mechelaar meerdere leden ken, die dit mogelijk maakten, mijn  grote waardering en dank! (Camiel B. en Berti.)


Een dikke proficiat en dankjewel aan Nadine AlbergsAlexander Leysen en Patrik Claes voor deze geslaagde themadag! Het was zeer prettig samenwerken met jullie ;-). Ook een dikke merci aan Rotary Mechelen voor het mogelijk maken van deze mooie en interessante dag!

Karin M


Herhaling themadag 19 november: Snippervoorzieningen of financiële voordelen voor personen met een handicap

Verslagen presentaties: