Wachtwoord en toegangscode website www.spierziektenvlaanderen.be

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden Spierziekten Vlaanderen vzw daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen.

Meer over ons ‘Beleid gegevensbescherming Spierziekten Vlaanderen vzw’  [icon name=”caret-square-o-right” class=”” unprefixed_class=””]