Werkgelegenheid

07-06-2017 – Deelnemen aan de arbeidsmarkt is niet enkel de manier bij uitstek om een inkomen te verwerven, maar ook om een betekenisvolle rol op te nemen in de samenleving. Van zodra je chronisch ziek wordt, komt de integratie op de arbeidsmarkt echter in het gedrang. Aangepaste maatregelen zijn nodig om mensen met een chronische aandoening zo lang mogelijk aan het werk te houden en aan het werk te laten gaan.

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende maatregelen, diensten en rechten die de tewerkstelling van personen met een chronische ziekte moeten stimuleren.

Bron: Vlaams Patiëntenplatform