Wijziging functies binnen RvB Spierziekten Vlaanderen

25-11-2017

Spierziekten Vlaanderen wordt gedragen door een team van gedreven mensen die zich in hun schaarse vrije tijd onbaatzuchtig inzetten als vrijwilliger voor hun mede-lotgenoten. Vrijwilligers van een
onschatbare waarde dus!

Naast vrijwilligers die activiteiten allerhande organiseren, redactie- of administratief werk doen, is er nog een groep vrijwilligers binnen Spierziekten Vlaanderen die in alle stilte veel werk verzet: de raad van bestuur (RVB). Met deze relatief kleine ploeg van bestuursleden proberen wij bergen te verzetten!

Eén van deze bestuursleden is Robert van Tichelen. Ondanks zijn overvolle (privé en werk) agenda vond Robert toch een manier om tijd vrij te maken en zich vanaf 2012 in te zetten als voorzitter en verantwoordelijke informatica voor Spierziekten Vlaanderen. Echter, de druk langs alle kanten werd te groot en daarmee besliste hij om zijn taak als voorzitter aan anderen over te laten. Zijn plaatsje in de RvB behoudt hij voorlopig wel, de toekomst zal uitwijzen waar alles toe leidt. Wij willen hier in naam van heel  Spierziekten Vlaanderen Robert heel hartelijk bedanken voor zijn mateloze inzet!

Samenstelling RvB
Omdat een vzw niet zonder voorzitter kan en Carina al jaren ‘ondervoorzitter’ is, was het eigenlijk een logisch gevolg dat zij Robert zou opvolgen.  Echter, dit kon niet zonder het aanpassen van de statuten. Dit is elke keer een hele papierwinkel, maar op deze manier zijn we ook hiermee netjes in orde. Carina’s voorzitterschap is tijdelijk, want ook zij heeft haar handen vol met andere taken binnen SV en daarbuiten. Dus, tot er een nieuwe kandidaat voorzitter zich aanmeldt, wensen wij haar veel succes in deze functie!