Wonen als PMH (adviesraad Personen Met een Handicap)

p.p.t.-presentatie tijdens themadag 19/11/2016 door Alexander Leysen – Verschenen in NM110

Vlaamse Huursubsidies

Als u als 65+ of persoon met een handicap verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning.

Voorwaarde 

 • Het totale inkomen van uw huishouden van drie jaar voor uw aanvraag mag niet hoger zijn dan 17.230 euro (= bruto belastbaar inkomen). Per persoon ten laste mag u hier 1.540 euro bijtellen.
  Als u drie jaar geleden meer verdiende dan 17.230 euro, maar nu niet meer, mag u een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.
 • De huurprijs van uw nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 580 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste
 • Domicilie in Vlaanderen

Bedrag

Het maandelijkse bedrag dat u in 2016 krijgt is 1/3 van de huurprijs  van uw woning, tot een maximum van 123,64 euro. Daarbij komt altijd nog 20,61 euro extra per persoon ten laste bij. Wordt jaarlijks geïndexeerd.

Installatiepremie (voor woningaanpassingen)

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.

Hoe moet u de Vlaamse huursubsidie aanvragen? 

 1. Aanvraagformulier van een tegemoetkoming in de huurprijs, via deze link.
 2. Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voegt u bij uw aanvraag een medisch attest ingevuld door uw huisarts.
 3. Normaal inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in uw gemeente. Zo’n inschrijving is niet nodig als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, of als u huurder wordt van een assistentiewoning.

De looptijd van een huursubsidie is van onbepaalde duur.

Aanpassingen : -65 jaar

Aanvraag aanpassingen via VAPH

 • Zowel voor nieuwbouw,
 • verbouwingen
 • als hulpmiddelen

Belangrijk: niet inkomen gebonden

Bekijk hiervoor de refertelijst via VAPH (www.vlibank.be), om het terugbetalingsbedrag en de refertetermijn te checken.

Refertelijst = Alle veelgevraagde hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming kunt krijgen, zijn samengebracht in de zogeheten refertelijst.

Refertetermijn = bijv. je dient 5 jaar te wachten vooraleer je opnieuw recht hebt op een terugbetaling. Indien er toch terugbetaling noodzakelijk is (door bijv. een breuk van het hulpmiddel) dan dien je opnieuw een aanvraag in te sturen en dit te verdedigen.

Nieuwbouw

Het gaat dan om de extra kosten ten gevolge van:

 • de meeroppervlakte: bijvoorbeeld de extra ruimte die nodig is om te draaien met uw rolstoel
 • de aanvullende uitrusting van uw woning in functie van uw handicap: bijvoorbeeld een automatische deuropener, een onderrijdbare wastafel, handgrepen, enz.

Nuttig om weten: ook al beweren zij dat deze aanpassingen reeds ingecalculeerd konden worden bij de bouw of verbouwingen, je kan deze toch aanvragen! Sta op je strepen!

Minderjarig 

Aanvraagprocedure van de ITP als uw kind nog niet erkend is als persoon met een handicap door het VAPH én u voor de eerste keer hulpmiddelen en aanpassingen vraagt.
Intersectorale toegangspoort (ITP): indicatiestelling opmaken om te zien of het kind een handicap heeft en  welke ondersteuning

Meerderjarig
Aanvraag tot steun indienen: formulier  [icon name=”caret-square-o-right” class=”” unprefixed_class=””].
MDT: multidisciplinair team = MDV (MultiDisciplinair Verslag) verslag + adviesrapport
Voor woningaanpassingen = huisbezoek

Nuttig om weten:

 • Aanvraag zo vroeg mogelijk in het jaar indienen,
 • “Ja … Maar!”, … antwoorden op vragen van de onderzoekers van het VAPH (tijdens bijv. huisbezoek). Meestal houden patiënten zich erg stoer en willen ze zich niet helemaal bloot geven. Maar in dit geval MOET je eerlijk aangeven wat je niet meer kan! Ook al lukt het je SOMS wel.

Procedure

Beslissing door PEC = Provinciale evaluatiecommissie
Geldig voor 4 jaar

Belangrijk geen aankopen of aanpassingen doen voor beslissing
Na die periode terug aanvragen
Hulpmiddelen (link: www.hulpmiddeleninfo.be)

Nuttig om weten:

 • Check punt per punt voor je verbouwingen/aanpassingen uit de refertelijst om niet voor verrassingen komen te staan.
 • Stuur op tijd jouw aanvraag in! Zekerheid betaling = pas na geodkeuring van VAPH.
 • TIP: Dossier bij jouw mutualiteit? Je bent niet verplicht jouw hulpmiddelen aan te kopen in de winkels van deze mutualiteit. 
 • Aanvraag voor ondersteuning VOOR 65 jaar en erkend als PMH = ook na 65 in orde, en dienstverlening van VAPH mogelijk.
 • Aanvraag voor ondersteuning NA 65 jaar = enkel tegemoetkomingen mogelijk die verband houden met een aandoening die bevestigd werd voor 65 jaar.

Procedure + 65

Niet bij VAPH, wel bij wonen Vlaanderen

Voorwaarden:
Leeftijd

 • De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.
 • De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. Personen onder de 65 komen niet in aanmerking.

Extra:

 • in dit geval kunt u – mits goedkeuring voor de subsidie – materiaal aankopen waar u wilt. U dient enkel een aankoopbewijs voor te leggen.
 • Je kan ook zelf aan de slag, of bijv. familie of vrienden inschakelen (geen factuur nodig van erkende bouwfirma)
 • Toegekend bedrag eerder beperkt.

Inkomen

Voor aanvragen in 2016 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele partner niet hoger zijn dan 29.600 euro.  Dit maximum mag worden verhoogd met 1.540 euro per persoon ten laste.

De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2016 telt dus het belastbaar inkomen van 2013.

De woning

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de bejaarde voor wie men de premie aanvraagt.

WAT

 • Technische installaties en hulpmiddelen
 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste;
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift;
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen (zoals plafondtillift) om zich te verplaatsen;
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten;
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
 • Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken
 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken;
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

Aanvraag en premie

Aanvragen
standaardformulier na de werken indienen bij wonen Vlaanderen

Hoeveel
Max 50 % per factuur met een maximum van 1250 euro per onderdeel (max. 2.500 euro)

Inspiratie nodig: 

Woonlabo (gratis)

In een typische stadswoning gelegen in het centrum van de stad Hasselt, laat het ‘UD Woonlabo’ je kennis maken met de troeven van Universal Design.

Hier leer je hoe je een woning kan bouwen of verbouwen die voor iedereen geschikt is en ondervind je hoe je comfortabel oud kan worden in jouw droomhuis.

Bij een team van deskundigen kan je terecht voor alle mogelijke informatie en adviezen i.v.m. Universal Designmeegroeiwonenflexibel en aanpasbaar wonen.

Enkele vragen vanuit het publiek:

 • Heeft het zin om een afspraak te maken met het KOC? (Kenniscentrum Hulpmiddelen, VAPH)
  Ja, dat heeft zin. Om de mogelijkheden rond aanpassingen of hulpmiddelen samen te bekijken.
 • Als de refertetermijn nog niet is afgelopen en er dient toch opnieuw een hulpmiddel aangekocht te worden, wat dan?
  Aan MDT vragen om de procedure terug op te starten. (MDT: Multidisciplinaire Teams)
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
  Bij bijvoorbeeld KvG (organisatie van personen met een handicap in Vlaanderen), biedt juridische ondersteuning, je moet wel enige maanden lid zijn.
 • Waar kan ik architecten met ervaring rond woningaanpssingen voor personenen met een handicap vinden?
  Bijvoorbeeld bij INTER, www.inter.vlaanderenJe kan bij hen terecht voor verschillende vormen van woonadvies. Zo adviseren zij onder andere bij een woningaanpassing of bij een nieuwbouwproject.