Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

PTC – Vatiquinone – Studie 2/3

Januari 2021 - Vatiquinone (ook gekend onder de code PTC-743) is een product van het Amerikaanse PTC en heeft tot doel de functie van de mitochondriën en dus ook van de cellen te verbeteren door in te werken op 15-lipoxygenase, het sleutelenzyme in het regelen van inflammatie, oxydatieve stress en celdood, precies het probleem bij ataxie van Friedreich.

Het farmabedrijf PTC plant een fase2/3 onderzoek in verschillende locaties in de V.S., Australië, Brazilië, Canada en Europa. Voor Europa is er een site in Frankrijk (La Salpêtrière in Parijs), in Duitsland (Tuebingen), in Italië (Rome) en in Spanje (Kinderziekenhuis Barcelona). Niet in België dus.

Spierziekten Vlaanderen werd door PTC  gecontacteerd met de vraag of er interesse is bij onze mensen voor deze studie. Een onderhoud met de mensen van PTC gaf ons meer duidelijkheid over deze fase 2/3 trial.

LEES MEER

Wat is Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën?

Ataxie betekent letterlijk: ‘ongeordend’ of ‘wanorde’

De ataxieën vormen een groep van diverse aandoeningen, met sterk uiteenlopende symptomen, maar met een gemeenschappelijk kenmerk: coördinatie- en evenwichtsstoornissen. Ataxieën kunnen veroorzaakt worden door niet-genetische en genetische factoren.

Ataxie van Friedreich begint vaak met vage klachten. Mensen worden onhandig, ze hebben moeilijkheden met het lopen, het schrijven wordt steeds moeilijker,... Omdat deze klachten zo vaag zijn zal een persoon niet zo snel doorverwezen worden naar een (kinder)neuroloog. Als dit toch het geval is dan kan het ook nog wel even duren voor de diagnose duidelijk is want er zijn meer spierziekten met vergelijkbare verschijnselen.

Ataxie van Friedreich is een neurologische aandoening. Ataxie betekent letterlijk: 'ongeordend' of ‘wanorde’.

Bij ataxie van Friedreich is er in de eerste plaats een gebrekkige sensorische informatie vanuit de sensibele zenuwen van het ruggenmerg.

Secundair ontstaat hierdoor ook degeneratie (afsterven) van de motorische zenuwbanen die vertrekken vanuit het cerebellum (zie figuur 1 - de kleine hersenen) en een belangrijke rol spelen bij de coördinatie van de spieren. Mensen met ataxie van Friedreich ondervinden dan ook moeilijkheden bij het coördineren van hun bewegingen.

Bij ‘voorgeprogrammeerde’ bewegingen (reflexen, onbewuste bewegingen) veroorzaakt de ataxie onzuivere, grotere bewegingen (dronkemansgang). Bij ‘bewust gestuurde’ bewegingen (bewuste bewegingen) veroorzaakt ataxie schuddende bewegingen.

De ataxie is altijd sterker bij vermoeidheid. Belangrijk om weten is dat de mentale functies niet aangetast worden.

Ataxie_cerebellum-278x300 Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

Figuur 1 - Cerebellum: kleine hersenen

(1) FRDA uit het Engels: Friedreich’s ataxia

Lees meer.

Uit ervaring weten wij dat het enorm deugd kan doen om met lotgenoten te praten of om ervaringen van lotgenoten te kunnen lezen. Dit kan een belangrijke steun betekenen bij het verwerken van een diagnose, emoties en problemen. Lees meer.

Bijeenkomst diagnosegroep Ataxie 16 maart 2019

Ataxie_cerebellum-278x300 Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

Met voorstelling LUS vzw - Gewoonlijk telt een bijeenkomst voor deze diagnosegroep een groot aantal deelnemers, vandaag zaterdag 16 maart 2019 iets minder. En Deze keer kwam dat misschien wel van pas. Waarom? Dat wordt snel duidelijk. Lees meer.

Medische ontwikkelingen en ander nieuws Ataxie van Friedreich (AvF), Nederlandstalig, klik hier.

In België kunnen mensen met een neuromusculaire aandoening zich wenden tot neuromusculaire referentiecentra (NMRC). Zij kunnen daar terecht bij een deskundig team van allerlei disciplines voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak. Voor meer info NMRC’s en adressen.

Solitude

Solitude is een filmpje over een Amerikaanse jongen, gemaakt om Ataxie van Friedreich in de aandacht te brengen en zo fondsen te werven voor onderzoek.

Facebook

Ataxie_cerebellum-278x300 Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

Diagnosegroep

Ataxie_cerebellum-278x300 Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën

Ataxie van Friedreich, SCA en andere ataxieën
Dirk Cornil

Heeft u misschien vragen of wenst u graag in contact te komen met lotgenoten?