Ouders voor inclusie

Ouders voor Inclusie is in 2001 ontstaan als een beweging van ouders die zich verenigd hebben rond hun streven naar inclusie voor hun kinderen. Het gaat in de eerste plaats om een vereniging van en voor ouders. Ouders voor Inclusie wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun handicap.  www.oudersvoorinclusie.be

TO WALK AGAIN

Missie TO WALK AGAIN: Laagdrempelige en aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking en hun entourage. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: sport- en vakantiekampen, aangepaste fitness, rolstoelbasketbal voor jongeren, sportinitiaties, … www.towalkagain.be

Spieren voor spieren

Wilt u ons financieel steunen, door het organiseren van een actie of evenement?
Spierziekten Vlaanderen (voorheen Nema vzw) realiseert heel wat voor mensen met een spierziekte en hun naasten. Niet alleen organiseren we lotgenotencontacten, ontspanningsactiviteiten, themadagen,… We werken hard achter de schermen. Zo verdedigen we de belangen van onze leden op beleidsniveau, volgen we het klinisch onderzoek op de voet,…

Lees meer

Zoals de naam reeds doet vermoeden, staan één of twee thema’s centraal op een themadag. Spierziekten Vlaanderen (voorheen Nema vzw) organiseert tweemaal per jaar zo’n themadag: één in het voorjaar en één in het najaar.

Lees meer

Lotgenotenbijeenkomsten

Tijdens lotgenotenbijeenkomsten kunnen alle mensen met een spierziekte en hun naasten, in een ongedwongen en informele sfeer ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Op dit soort contacten merken deze mensen soms voor het eerst dat ze er niet alleen voor staan. Het is begrijpelijk dat voor sommigen de angst voor de confrontatie met lotgenoten erg diep zit (vooral bij jongeren en ouders), maar door deze ontmoetingen voelen zij zich gesteund en ze putten er veel energie uit.

2017

2016

Oudere verslagen bijeenkomsten

Jaarlijkse familie-dag

Sinds 2004 organiseert Spierziekten Vlaanderen vzw (voorheen Nema vzw) elk jaar een dag waarop lotgenotencontact tussen personen met alle mogelijke NMA’s centraal staat. Er worden geen lezingen gegeven, rondleidingen zijn niet verplicht en u praat waarover u maar wilt. Kortom: plezier en genieten in een ontspannen omgeving zijn de sleutelwoorden.

Lees meer