Bescherming van uw persoonsgegevens

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de privacywet rond de bescherming van persoonsgegevens. 

Alleen diagnoseverantwoordelijken, bestuursleden en regionale verantwoordelijken die deze gegevens nodig hebben om hun taak uit te voeren kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens. Deze gegevens zijn beveiligd tegen nieuwsgierigen en niet-toegestane bewerkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons verwerkingssysteem; 
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerker en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.