Betrouwbaarheidsonderzoek methodiek zorgzwaartebepaling meerderjarigen

Oproep: betrouwbaarheidsonderzoek zorgzwaarte-instrument

09-04-2019 – Als u een persoonsvolgend budget (PVB) hebt aangevraagd, herinnert u zich misschien nog hoe een medewerker van een multidisciplinair team aan de hand van een vragenlijst uw zorgzwaarte bepaalde. Die vragenlijst noemen we het ‘zorgzwaarte-instrument’ (ZZI). Bij het VAPH vinden we het belangrijk dat het bepalen van de zorgzwaarte voor iedereen op dezelfde manier gebeurt. Zo kunnen we immers garanderen dat iedere aanvraag gelijk behandeld wordt.

Het VAPH heeft de vragenlijst op basis van voorbije ervaringen aangepast. Voor we de nieuwe vragenlijst invoeren, willen we zeker zijn dat verschillende inschalers ook met de nieuwe vragenlijst dezelfde beoordeling maken bij dezelfde persoon. Om dat te testen, zoekt het VAPH testpersonen.

U kunt meedoen aan het onderzoek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
– U kreeg al een persoonsvolgend budget toegewezen of ter beschikking.
– U bent bereid om, samen met een of twee personen die u goed kennen, de vragen van het zorgzwaarte-instrument tweemaal te doorlopen, telkens met een andere inschaler.
– U hebt in de periode april-juli 2019 tijd voor twee interviews. We verwachten dat één interview ongeveer anderhalf uur zal duren. De locatie wordt in overleg bepaald.

Herkent u zich in de omschrijving en wilt u meedoen?
– Stuur vrijblijvend een e-mail naar beleid@vaph.be.
– Doe dat voor 30 april 2019, bij voorkeur vroeger.
– Vermeld in de e-mail: als onderwerp ‘onderzoek zorgzwaarte-instrument’ – uw naam – uw dossiernummer (zo weten we zeker wie u bent)

Natuurlijk garanderen we uw privacy. De resultaten van het onderzoek worden alleen gebruikt voor het onderzoeksdoel en hebben in geen geval effect op uw persoonlijke dossier, niet naar het verleden toe en niet naar de toekomst toe. Dat betekent dat uw vroegere score niet wordt aangepast en dat de inschatting die uit dit onderzoek resulteert, niet op een later tijdstip gebruikt kan worden in de plaats van een officiële inschaling.

Het betrouwbaarheidsonderzoek van het vernieuwde zorgzwaarte-instrument wordt uitgevoerd door het VAPH, met praktische ondersteuning van het Verwijzersplatform en multidisciplinaire teams. Er zijn geen externe onderzoekspartners betrokken bij het onderzoek. Meer informatie over het onderzoek en de verwerking van persoonsgegevens kunt u opvragen bij beleid@vaph.be.