Bijeenkomst diagnosegroep Ataxie 16 maart 2019

Met voorstelling LUS vzw, met als Gastspreker: Erik Herrebosch

Gewoonlijk telt een bijeenkomst voor deze diagnosegroep een groot aantal deelnemers, vandaag zaterdag 16 maart 2019 iets minder. En Deze keer kwam dat misschien wel van pas. Waarom? Dat wordt snel duidelijk 😉

Verwelkoming door Dirk Cornil

– Verwelkoming van een ‘nieuw gezicht’ in de diagnosegroep.
– Overlopen van verontschuldigingen van genodigden.
– Dankwoordje aan Agnes, mama van Guy Coppe voor haar hulp. Guy kon zelf helaas niet aanwezig zijn wegens ziekte.
– Voorstelling gastspreker LUS vzw, Erik Herrebosch en korte beschrijving vzw.

Wat is LUS vzw, door Erik Herrebosch

LUS vzw is een vrijwilligersorganisatie en bestaat ongeveer 10 jaar. Iedereen die nood heeft aan een netwerk om te kunnen functioneren kan beroep doen op LUS vzw. Hun dienstverlening wordt gratis aangeboden.

Er wordt eerst een kennismaking gesprek geregeld om te kijken of je de manier van werken wel ziet zitten. Daarna volgt een opstartgesprek met ‘Wie ken je allemaal’. Bijvoorbeeld buren, kennissen, vrienden, familie… zowel in het heden als in het verleden. Het kan ook over een vroegere buurman gaan, of iemand waarmee je regelmatig een praatje maakte op straat of in de winkel. Samen met LUS maak je tenslotte een verbinding met iedereen waarmee je een klik hebt of gehad hebt.

Kennismakingsspel
We begonnen de voorstelling eigenlijk met een oefening, eerder een spelletje. Hiervoor was het goed dat onze deelnemersgroep niet al te groot was ;-). Door middel van een touw werden er verbindingen gemaakt tussen de aanwezigen.

Hilde kreeg als eerste het touw, en zij moest het op haar beurt doorgeven aan iemand anders. Daarbij werd de vraag gesteld: “Hilde, wat weet jij van de persoon aan wie jij het touw doorgeeft?”.

Het bleek al snel een amusante manier om elkaar beter te leren kennen. Eerst was iedereen een beetje op zijn hoede en voelden we ons duidelijk een beetje ongemakkelijk. Maar het duurde niet lang of iedereen zat hard te lachen. Tijdens de rondvraag “Waar hou je van”? leerden we elkaar ineens een pakje beetje beter kennen.

Na een poosje ontstond er een heus spinnenweb en wist iedereen wel iets van iemand anders. Want ook al hadden we elkaar al meermaals ontmoet, veel wisten we toch niet van elkaar.

Dit spelletje was een oefening om op een symbolische en speelse manier aan te tonen hoe snel verbindingen kunnen gemaakt worden. Het komt erop neer dat iedereen ook vrij snel met elkaar verbonden kan zijn, je hoeft maar eens te vragen “Waar kom je vandaan?’, “Waar ben je naar school geweest?” of  “Ik ken iemand van…” en je zult snel merken dat er via een bepaald kanaal wel een verbinding te maken valt.

Het spelletje werd gevolgd door een filmpje ‘Hindernissen’

Een Lus-vrijwilliger krijgt training, en wordt daarna ondersteund door een groep van 7 professionele werkkrachten.

Wat is en doet LUS vzw precies?

– Vrijwilligersorganisatie
– Gaat in gesprek met vragende partij
– Verbindt mensen met elkaar, creëert samen met de betrokkene een netwerk
– Het biedt geen therapie
– Zorgt voor een ‘Duwtje in de rug’

Meer via www.lusvzw.be

Belang van goed omringd te zijn

Een LUS groep aanmaken? Lijkt je dat zinloos, of onmogelijk? Heb je het gevoel dat je niet in staat bent om een LUS-groep te vormen?

Om te verduidelijken dat zoiets niet onmogelijk is werd er opnieuw een spelletje georganiseerd met de aanwezigen.

Via oefening ombuigen naar:

Wat KAN ik? Waar ligt mijn verborgen passie?
Op zoek gaan naar je PASSIE, wat zijn je WENSEN?

Bijv. toneelspelen, uitgaan, winkelen,
“Zonder het netwerk had ik nooit durven toneelspelen”

– Op een blad papier waren twee lijnen getekend, als een donut. Er werd gevraagd om enkele vaardigheden te noteren met:

In het midden je kwaliteiten: wat kan ik goed?
In de rand: Dit zou ik kunnen, mits wat hulp. Of dit zou ik ‘terug’ willen kunnen.
Buiten de cirkel: Dit moeten ze aan mij niet vragen.

Welke cirkel was het moeilijkste? De meeste deelnemers ervaarden de buitenste cirkel als de moeilijkste.

Bedoeling van de cirkel: Bewust worden van je eigen mogelijkheden en krachten. Hiermee start de hele oefening om een netwerk te kunnen maken.

Tijdens een korte pauze konden we smullen van lekkere zoetigheden en bijpraten met de gasten. Daarna werd er een kort fragment voorgelezen uit het boek van Frank Vanderlinden. Een mooi voorbeeld waarvoor een goed netwerk dient.

Daarna gingen we aan de slag met de laatste oefening van LUS vzw

Er werd gevraagd om op een briefje enkele namen van bekenden op te schrijven. Daarna werden wij erop gewezen dat we eigenlijk meer mensen kennen dan we zelf dachten. De gastspreker wees ons er ook op dat wij op één of andere manier snel verbonden zijn met elkaar.

Na afloop van de presentatie werd Erik, de gastspreker bedankt voor zijn uiteenzetting en mocht hij van Spierziekten Vlaanderen een mooie boekenbon ontvangen.

Dankjewel Dirk voor het organiseren van deze bijeenkomst!

Verslag 16-03-2019: Karin Moons

sdr
dav