BNMDR

Wat houdt het Register van Neuromusculaire Aandoeningen in?

Belgian Neuro Muscular Disease Registry (BNMDR)

Het Belgisch Register van Neuromusculaire Aandoeningen, ook BNMDR genoemd, is een samenwerkingsverband tussen het RIZIV, de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen en het Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Het BNMDR is sinds 2008 werkzaam.
Het bevat bepaalde medische gegevens van patiënten bij wie een neuromusculaire ziekte is gediagnosticeerd. Deze informatie wordt jaarlijks verzameld door de referentiecentra. Deze informatie-uitwisseling is op VRIJWILLIGE BASIS, ANONIEM en de gegevens worden op een BEVEILIGDE manier bewaard.

Het doel van het register bestaat erin:

  • De neuromusculaire ziekten op epidemiologische wijze te bestuderen;
  • Klinische studies te bevorderen;
  • De openbare autoriteiten te informeren over de kwaliteit van de zorg voor patiënten lijdend aan één van deze ziekten.

Folder met informatie voor patiënten | Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)
Publicatietype: Popular-science publication (vulgarising publication)
Auteurs: Bleyenheuft, Corinne
Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel
Link naar folder – Downloaden 1,94MB

flyers_nl_BNMDR_Cover BNMDR

Meer weten? www.bnmdr.be

flyers_nl_BNMDR_Cover BNMDR