CIDP behandeling met subcutaan immunoglobuline (IgPro20)

De PATH-studie was een proef waarbij immunoglobuline-behandeling met een pomp in het weefsel onder de huid werd onderzocht (subcutaan). Er zijn verschillende voordelen van subcutane toediening ten opzichte van intraveneuze behandeling, bijv. patiënten of hun zorgverleners kunnen zichzelf thuis behandelen, er zijn minder ernstige bijwerkingen en patiënten kunnen een betere ziektecontrole hebben, waardoor ups en downs van een intraveneuze (in de ader) behandeling worden voorkomen.

De studie wierf 172 patiënten over de hele wereld over een periode van 3,5 jaar.

De resultaten omvatten alleen patiënten die eerder met succes werden behandeld met IVIG (intraveneus immunoglobuline). Patiënten werden voor een langere periode (12 weken) intensief opgevolgd in een ziekenhuis om te controleren of ze nog steeds immunoglobulinetherapie nodig hadden. In die periode kreeg iedereen een identieke behandeling met hetzelfde IVIG-merk van de studie (Privigen). Hierna werden ze willekeurig verdeeld in twee gelijke groepen. De ene groep kreeg een dosis van het subcutane middel (Hizentra), de andere groep een placebo. Deze behandeling werd 24 weken aangehouden.

De resultaten toonden aan dat Hizentra effectief de verergering van de CIDP-symptomen kon voorkomen.Er waren weinig bijwerkingen en veel meer patiënten gaven de voorkeur aan de subcutane behandeling dan aan de IV-behandeling. De behandeling kan meestal in één of twee dagen worden gegeven. Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend voor een handelsvergunning in de VS en Europa en is van plan om in Japan en in andere landen over de hele wereld een aanvraag in te dienen. Ze hopen een eerste goedkeuring te verkrijgen in 2018 / 2019. Hizentra is reeds goedgekeurd voor andere ziekten zoals immuniteitsstoornissen.

Bron: GBS/CIDP Foundation International – Februari 2018