Congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’

17-12-2018 – Bron: www.vpah.be – Op 1 januari 2019 is het twee jaar geleden dat de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap werd ingevoerd. Dat nieuwe systeem zorgde voor een omwenteling in de hele sector. Bereikt de persoonsvolgende financiering de doelstellingen die we met deze hervorming wilden bereiken? Die vraag staat centraal op een congres dat het VAPH organiseert.

Op donderdag 4 juli 2019 organiseert het VAPH in het ICC in Gent het congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’. We zullen op dat congres dieper ingaan op de vraag of we met die hervorming gerealiseerd hebben wat we willen bereiken.

In het ‘Perspectiefplan 2020: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’ dat in 2010 werd goedgekeurd, staan twee centrale doelstellingen geformuleerd die de persoonsvolgende financiering mee moet helpen bereiken:

  • In 2020 is er een garantie op zorg voor de personen met een handicap met de grootste ondersteuningsnood onder de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten.
  • In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en assistentie in een inclusieve samenleving.

Brengt de persoonsvolgende financiering die doelstellingen dichterbij? Samen met u gaan we op zoek naar het antwoord. Het congres zal bestaan uit een voorstelling voor alle deelnemers en verschillende workshops. Onderzoekers zullen op een interactieve manier de tussentijdse resultaten van de evaluatie voorstellen.

Om de juiste thema’s te selecteren, willen wij weten wat u belangrijk vindt. Waar wilt u iets over horen? Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in hoe we nagaan of de persoonsvolgende financiering de kwaliteit van bestaan van personen met een handicap heeft beïnvloed? Of wilt u misschien meer weten over hoe het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget geëvalueerd werd?

Laat het ons weten (= opent nieuw venster). U kunt uw mening geven tot eind januari 2019.

Onder andere op basis van uw input zullen we het programma van het congres de komende maanden verder uitwerken. Concrete info over het programma en hoe u zich kunt inschrijven krijgt u later via www.vaph.be en de VAPH-nieuwsbrief.