Nuttige contacten

Voorzitter

Voorzitter
Gsm 0483/39 74 74

Informatie op maat

Kom je voor het eerst bij ons terecht? Wens je graag meer informatie te ontvangen over onze doelstellingen, werking en het lidmaatschap?

Ons team

Spierziekten Vlaanderen is een patiëntenvereniging/zelfhulpgroep voor en door mensen met een neuromusculaire aandoening.

Contact diagnosegroepen

Omdat er talrijke neuromusculaire aandoeningen bestaan en omdat de symptomen sterk van elkaar kunnen verschillen, werd er besloten om via diagnosegroepen een onderverdeling te maken. Zo kunnen lotgenoten gemakkelijk contacten leggen met mensen met eenzelfde aandoening. Binnen Spierziekten Vlaanderen bestaan er 15 verschillende diagnosegroepen.

ABMM

ABMM, de Franstalige zustervereniging van Spierziekten Vlaanderen. Spierziekten Vlaanderen hecht veel belang aan samenwerken met partnerorganisaties en lobbywerk bij de overheidsinstellingen. Er wordt immers al te vaak naast elkaar dubbel werk verricht, en zeker in overheidsdossiers is het net belangrijk om zoveel mogelijk de krachten te bundelen en met één stem te spreken.

NMRC of neuromusculair referentiecentrum

Een NMRC bestaat uit een ploeg van deskundigen van allerlei disciplines waarbij personen met een neuromusculaire aandoening terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding. Voor en samen met de persoon en zijn omgeving garandeert het deskundig team alle zorgen op medisch, paramedisch, psychologisch en sociaal vlak.

Verhuisd? Nieuw mailadres?

Ben jij reeds lid van Spierziekten Vlaanderen vzw en ontvang jij geen uitnodigingen via mail of post? Dit kan verscheidene oorzaken hebben: Bekijk hier de mogelijke oorzaken.