De persoonsgegevens die Spierziekten Vlaanderen vzw verwerkt (donateurs)

  • Naam en voornaam
  • Postadres
  • Mailadres

Gebruik van persoonsgegevens voor interne doeleinden

Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen wij de betrokken donateur niet verifiëren en kan er dusdanig niet met hen gecommuniceerd worden voor de verzending van relevante documenten zoals een fiscaal attest voor belastingdoeleinden en dankbetuigingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwerving?

  • Aanspreektitel
  • Naam
  • Postadres
  • Mailadres
  • Indien gewenst ook persoonlijke voorkeur van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor een bepaalde activiteit of diagnosegroep

Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen wij de betrokken donateur niet verifiëren en kan er dusdanig niet met hen gecommuniceerd worden voor de verzending van relevante documenten zoals een voorstelling van onze werking, voorstelling van een project, facturen en verslag van de gesponsorde activiteit.