De persoonsgegevens die Spierziekten Vlaanderen vzw verwerkt

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-Mailadres
  • Geboortedatum
  • Tot welke groep behoort u: Ik heb zelf een aandoening, ik ben familie van iemand met een spieraandoening, iemand van mijn cliënteel heeft een spieraandoening, andere
  • Interesse voor diagnosegroep, keuze uit lijst diagnosegroepen Spierziekten Vlaanderen
  • Omwille van praktische redenen (toegankelijkheid) bij het organiseren van een activiteit. Ik verplaats me met een rolstoel, keuze uit: manuele rolstoel, elektrische rolstoel of niet van toepassing.

Deze informatie wordt door Spierziekten Vlaanderen vzw zeer discreet behandeld en dient vooral om u met de mensen van de juiste diagnosegroep in contact te brengen en diagnosegroep gerichte informatie te versturen.